DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149238

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Борис Пантюхов

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти. Визначено умови, які впливають на стан патріотичного виховання курсантів. Доведено, що в сучасних умовах актуалізуються питання збагачення змісту, урізноманітнення форм, методів і засобів патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти. При цьому нагальним питанням залишається перехід на новий рівень взаємодії педагогів і курсантів, що забезпечував би суб’єкт-суб’єктні взаємини у процесі виховання.

Ключові слова


патріотичне виховання; патріотизм; курсант; військовий заклад вищої освіти; форми патріотичного виховання; метооди патріотичного виховання; засоби патріотичного виховання; зміст патріотичного виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Брижатий Є. Військово-патріотичне виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 1. С. 5–18.

Воробйов Г. П. Підготовка офіцерів для сухопутних військ Збройних Сил України: історія та перспективи. Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 19. С. 12–23.

Дєточка О. Д. Уявлення військовослужбовців про патріотизм та їх готовність захищати Батьківщину». Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали XV наук.-практ. конф. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. С. 78–80.

Єфімова В. В. Шляхи покращення військово-патріотичного виховання військовослужбовців та членів їхніх сімей у сучасних умовах. Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали XVнаук.-практ. конф. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. С. 82–83.

Каменюк Ю. В. Соціально-психологічні аспекти військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки. 2015. № 1(74). С. 429–442.

Коваль Г. В. Особливості військово-патріотичного виховання в Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Державне управління. 2014. Т. 235. Вип. 223. С. 34–39.

Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України. URL: http://www.mil.gov.ua/ content/other/MOU40_2015.pdf

Радзіковський С. Деякі аспекти ефективності ідеологічного виховання військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2016. № 1(3). С. 142–156.

Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1908-19

Чорна К. І. Основні компоненти моральної самосвідомості зростаючої особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2014. Вип. 18(2). С. 404–412.

Шевченко М. М. Глобалізація і військова освіта – український варіант. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди: науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2005. С. 460–770.


Пристатейна бібліографія ГОСТ