Березюк, Д. «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗМІСТУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, вип. 2, Квітень 2023, с. 42-49, doi:10.31499/2307-4906.2.2023.282456.