Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДІЯЧІВ ОСВІТИ НА ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.) Анотація   PDF
Тетяна Зузяк
 
№ 1 (2017) ВПЛИВ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС (З ПРАКТИКИ РОБОТИ «ФОРТЕЦІ ПІЗНАННЯ» У МІСТІ ОЛОМОУЦЬ) Анотація   PDF
Ольга Валенкевич
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ КОНЦЕПЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Божена Мажец
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ГЕНДЕРНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ У СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ «СІМ’Я» Анотація   PDF
Вікторія Агіляр Туклер
 
№ 1 (2017) ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ГЕОМЕТРОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Олена Соловйова, Юрій Шпильовий
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ДІАГНОСТИЧНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Інна Гончар
 
№ 1 (2018) ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Наталія Коломієць
 
№ 1 (2017) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Юрій Коломієць
 
№ 1 (2017) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Станіслав Ткачук
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Вадим Сідоров
 
№ 1 (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ Анотація   PDF
Сергій Галецький, Тетяна Галецька
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Єланцева
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ТА ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Микола Пічкур
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ: ЗАСТАРІЛИЙ МЕТОД ЧИ СУЧАСНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ? Анотація   PDF
Яна Бондарук
 
№ 2 (2018) ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Людмила Андрощук
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА Анотація   PDF
Людмила Андрощук
 
№ 1 (2018) ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО АСПЕКТУ ЗНАНЬ ПРО РЕЛІГІЇ ТА ЇХНЬОГО ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СУЧАСНИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
Інна Лаухіна, Ольга Побережник, Таміла Філіппович
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Юлія Носенко
 
№ 1 (2017) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Валерій Титаренко
 
№ 2 (2018) ЗМІСТОВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Олена Самодумська
 
№ 1 (2017) ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Анотація   PDF
Наталія Баличева
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ» ТА «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ» МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ Анотація   PDF
Анатолій Саблук
 
№ 1 (2018) ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ Анотація   PDF
Наталія Осадчук
 
№ 2 (2018) КІТЧЕВІ ПІСНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ Анотація   PDF
Василь Семенчук
 
№ 2 (2017): (Частина 2) КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Вікторія Чекаленко
 
26 - 50 з 168 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>