Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олексій Караманов
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Тетяна Коробейнікова
 
№ 2 (2018) ОСНОВИ ЦІЛІСНОГО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Оксана Шевчук
 
№ 1 (2018) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ Анотація   PDF
Лариса Максимук, Лилия Левонюк
 
№ 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Анотація   PDF
Світлана Почтовюк, Варвара Черненко
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ Анотація   PDF
Віталій Коблик
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР» У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Чжан Їн
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
Юлія Кліпа
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ БАСКЕТБОЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Еріка Катц, Ольга Продан, Наталя Фунтікова
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Раїса Мойсеєнко
 
№ 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Галина Горохова
 
№ 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Анотація   PDF
Лілія Моргай
 
№ 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У НИХ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Євген Підлісний
 
№ 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Ольга Завидівська
 
№ 1 (2017) ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олена Поліщук
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Наталія Левченко
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Марія Школьна
 
№ 2 (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
Любов Овчиннікова
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Людмила Іщенко
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Валентина Бойченко
 
№ 1 (2017) ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 1 (2017) ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ХІХ – початок ХХІ ст.) Анотація   PDF
Мирослав Пагута
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Світлана Якименко, Ольга Селятенко
 
№ 1 (2018) ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ Анотація   PDF
Надежда Ивлева
 
76 - 100 з 168 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>