Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ПОЗААУДИТОРНИЙ ВЕБ-КВЕСТ З ВИЩОЇ ГЕОМЕТРІЇ Анотація   PDF
Оксана Заїка
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ПОТЕНЦІАЛ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ Анотація   PDF
Микола Гагарін
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олег Комар
 
№ 1 (2018) ПОЧАТКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Ірина Розман
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Тетяна Андрющенко
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Анжеліка Попович
 
№ 1 (2018) ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ ТА ЙОГО ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Валерій Миколайко, Ірина Миколайко
 
№ 1 (2018) ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ З КНР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Бянь Лулу
 
№ 2 (2018) ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ІНОЗЕМНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Олександра Борисенко
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ КРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Романовський
 
№ 1 (2017) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ Анотація   PDF
Алла Войтовська
 
№ 1 (2018) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Сергій Карасєвич, Марина Карасєвич
 
№ 1 (2017) ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Юрій Ковальчук
 
№ 1 (2017) ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ОСВІТЯНИНА: ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Й МОТИВАЦІЙНА ЇЇ СПРЯМОВАНІСТЬ Анотація   PDF
Інна Агалець
 
№ 2 (2018) ПРОФЕСІЙНА МОВНОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Лілія Дмитрук
 
№ 1 (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Володимир Гаргін
 
№ 1 (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ, ВІДБІР МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ УСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Тетяна Лозан
 
№ 1 (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ ПРОГРАМ ЮНЕСКО ЩОДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Анна Боярська-Хоменко
 
№ 2 (2018) РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЛІНГВОСАМООСВІТИ Анотація   PDF
Олександр Шумський
 
№ 2 (2017): (Частина 1) РОЗВИТОК ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРИНЦИПІ НАРОДНОСТІ (1905-1920 рр.) Анотація   PDF
Наталія Горбатюк
 
№ 2 (2018) РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС Анотація   PDF
Олена Єрошенко, Інна Щербіна
 
№ 2 (2018) РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Оксана Заїка
 
№ 1 (2018) РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Людмила Іщенко
 
№ 2 (2018) РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ Анотація   PDF
Галина Шукалюк
 
№ 1 (2018) РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДИЗАЙН МОДИ Анотація   PDF
Катерина Рябчикова
 
101 - 125 з 168 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>