Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ – ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Володимир Кузь
 
№ 1 (2018) ФЕНОМЕН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Лісова
 
№ 1 (2017) ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
Алла Барбінова
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Анотація   PDF
Лариса Тарантей
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Ольга Дьяченко
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ПРИЙОМІВ ТА УМІНЬ ГІТАРИСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРІ НА ЕЛЕКТРОГІТАРІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Василь Блажевич
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЯК ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Мирослава Ткачук
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ФОРМУВАННЯ ГУМАННО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМАТІ АНГЛОМОВНИХ КЛУБІВ (ENGLISH-SPEAKING CLUBS) Анотація   PDF
Олеся Бойван
 
№ 1 (2017) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Любов Канішевська, Роман Резник
 
№ 1 (2018) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Тамара Миронюк
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Лариса Шевцова
 
№ 1 (2017) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Анотація   PDF
Наталія Попова
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ірина Бей
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Надія Голуб, Володимир Голуб
 
№ 1 (2018) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ В УМОВАХ ТАБІРНОГО ЛІТА Анотація   PDF
Ірина Резніченко
 
№ 1 (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЕНММ Анотація   PDF
Борис Шевчук
 
№ 2 (2017): (Частина 2) ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАНОВОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ Анотація   PDF
Светлана Сергейко, Лариса Тарантей
 
№ 2 (2017): (Частина 1) ЧАСОПРОСТОРОВА ПРИРОДА МУЗИКИ У СВІТЛІ МУЗИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ СИСТЕМ Б. АСАФ’ЄВА, Г. НЕЙГАУЗА, Ю. ХОЛОПОВА) Анотація   PDF
Ольга Ночовка, Олена Карпенко, Марина Хмельова
 
151 - 168 з 168 результатів << < 2 3 4 5 6 7