Редакційний штат

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Безлюдний О. І. (головний редактор) – доктор педагогічних наук, професор, ректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

Браславська О.В. (заступник головного редактора)– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google scholar

ORCID: 0000-0003-0852-686X

Балдинюк О. Д. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4276-7819

Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1608-9148

Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3372-9100

Вакалюк Т. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Державний університет "Житомирська політехніка";

Google scholar

ORCID: 0000-0001-6825-4697

Вальчак Б. – доктор хабілітований, професор Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща);

Google scholar

ORCID: 0000-0001-8293-0188

Годованюк Т. Л. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7087-7102

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3382-4148

Кириленко К. М. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і педагогіки, Київський національний університет культури і мистецтв;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3303-3947

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-2842-0168

Комар О. С. – доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-8071-3905

Кучеренко І. А. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-8005-6757

Кушнір В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9037-8060

Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-9262-9209

Ткачук Г. В. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-6926-1589