Редакційний штат

Редактори

Олена Дмитрівна Балдинюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Діана Олександрівна Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine