Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету внесено до Переліку фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095 від 21.03.2003 р.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

"Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:Адреса редакції:


Зображення домашньої сторінки журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, академік НАПН України.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник головного редактора: Браславська О. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар: Балдинюк О. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Авраменко О. Б. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Григоренко Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Грітченко А. Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Заболотна О. А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Загоруйко Л. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені авла Тичини;
 • Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Пащенко Д. І. – доктор педагогічних наук, професор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»;
 • Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Тищенко Т. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями;
 • Топузов О. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України.