Поточний номер

№ 4 (2020)
Опубліковано: 2021-01-29

Статті

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Безлюдний О. І. (головний редактор) – заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5191-4054


 • Демченко І. І. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4302-7564


 • Балдинюк О. Д. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4276-7819


 • Заболотна О. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4901-1053


 • Вакалюк Т. А. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Державний університет "Житомирська політехніка";
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-6825-4697


 • Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-3749-7164


 • Вальчак Б. – доктор хабілітований, професор Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща);
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-8293-0188


 • Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-8742-7773


 • Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-3382-4148


 • Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-3372-9100


 • Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-2842-0168


 • Кучеренко І. А. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-8005-6757


 • Кушнір В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-9037-8060


 • Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-1608-9148


 • Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-9262-9209


 • Семчук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-5200-3727


 • Браславська О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-0852-686X-3727