СПЕЦИФІКА І МОЖЛИВОСТІ ДИСТА НЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ

Автор(и)

  • Ганна Агейчева Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189232

Ключові слова:

Дистанційна освіта, дистанційне навчання, електронне навчання, дистанционное образование, дистанционное обучение, электронное обучение, distant education, distant learning, electronic teaching.

Анотація

Статтю присвячено проблемі розвитку дистанційної освіти у Швеції. Актуальність роботи зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає сучасній молоді електронне навчання. Досліджено теоретичні й практичні питання впровадження дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції. Розглянуто існуючі моделі організації дистанційного навчання та їх варіанти у Швеції. Подано основні компоненти організації дистанційної освіти. Наведено особливості розвитку дистанційного навчання Швеції.

Статья посвящена проблеме развития дистанционного образования в Швеции. Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения дистанционного обучения, а также использованием возможностей, которые предоставляет современной молодёжи электронное обучение. Рассмотрены существующие модели организации дистанционного обучения и их варианты в Швеции. Представлены новые компоненты организации дистанционного образования. Приведены особенности развития дистанционного обучения Швеции.

This article is dedicated to the development of distance education in Sweden. The urgency of the need caused by the introduction of distance learning and using the opportunities offered by the modern youth e-Learning. Theoretical and practical issues in implementing e-learning in higher education in Sweden are described. Existing models of distance education and their variants in Sweden are considered. The basic components of distance education are presented. The peculiarities of development of distance education in Sweden are shown.

Біографія автора

Ганна Агейчева, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Аспірант

Посилання

Луговой Н. Дистанционное обучение / Николай Луговой. – Донецк : ДонНУ, 2002. – 356 с.

Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе / Архангельский С. И. – Москва : Высшая школа, 1994. – 289 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування / Кухаренко

В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. – Харьків : Торсінг, 2002. – 320 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Агейчева, Г. (2019). СПЕЦИФІКА І МОЖЛИВОСТІ ДИСТА НЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189232

Номер

Розділ

Статті