ВИТОКИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Анна Боярська-Хоменко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189235

Ключові слова:

Вища освіта, вища математична освіта, высшее образование, высшее математическое образование, higher education, higher mathematical education.

Анотація

У статті узагальнено і систематизовано передумови й фактори, що обумовили характер та особливості становлення вищої математичної освіти в Україні. На основі історико-педагогічної літератури подані історичні відомості щодо розвитку вищої математичної освіти в Україні.

В статье обобщено и систематизировано предпосылки и факторы, которые обусловили характер и особенности становления математического образования в Украине. На основе историко-педагогической литературы представлены исторические сведения о развитии высшего математического образования на Украине.

In the article generalized pre-conditions and factors which stipulated character and features of becoming of higher mathematical education in Ukraine. On the basis of historical and pedagogical literature it is given the historical information on the development of higher mathematics education in Ukraine.

Біографія автора

Анна Боярська-Хоменко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Аспірант кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки

Посилання

Finkel L. Historya Uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów, 1894. – 94 s.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.: [підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів ] / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

Вища освіта в Україні : навч. посіб. / [В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш]. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России / Б. В. Гнеденко. – М. : Гостехиздат, 1946. – 247 с.

История образования и педагогической мысли за рубежом и в России : учеб. пособ. для высших пед. учеб. заведений по дисциплине «Педагогика» / [А. Н. Андреева, Т. С. Буторина, З. И. Васильева и др.]. – М. : Академия, 2001. – 416 с.

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI– XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К. : Наукова думка, 1966. – 251 с.

Качмар В. М. За український університет у Львові: ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. М. Качмар. – Львів : ЛДУ Інститут українознавства ім. І. Крипякевича, 1999. – 219 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Боярська-Хоменко, А. (2019). ВИТОКИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189235

Номер

Розділ

Статті