НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗА ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Галина Воскобойнікова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189239

Ключові слова:

Основи медичних знань, охорона здоров’я дітей, педагогічний процес, медико-валеологічна компетентність, bases of the medical knowledge, guard of children’s health, pedagogical process, physician-valeological competention.

Анотація

У статті опубліковано стислий зміст навчальної програми «Основи медичних знань та охорони здоров’я дітей». Доведено, що вивчення навчальної дисципліни «Основи медичних знань та охорони здоров’я дітей» є необхідною умовою педагогічного процесу формування медико-валеологічної компетентності майбутнього учителя початкової школи.

В статье опубликовано сжатое содержание учебной программы «Основы медицинских знаний и охраны здоровья детей». Доведено, что изучение учебной дисциплины «Основы медицинских знаний и охраны здоровья детей» является необходимым условием педагогического процесса формирования медико-валеологической компетентности будущих учителей начальной школы.

Compressed content of the scholastic program «Bases of the medical knowledge’s and guard of health children» is published in the article. Arguments that study of the curriculum «Bases of the medical knowledge’s and guard of children’s health» is a necessary condition of the pedagogical process of the shaping physician-valeological future teachers competention of the primary school.

Біографія автора

Галина Воскобойнікова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Докторант

Посилання

Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності : монографія / Б. Т. Волинський. – Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. – 269 с.

Іонова О. М. Розвиток здоров’я особистості через освіту: досвід вальдорфської школи / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією проф. О. М. Микитка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С., 2011. – С. 13–21.

Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник вищої освіти. – К. : НМЦВО, 2001. – № 6. – С. 34–38.

Концепція медичної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник вищої освіти. – К. : НМЦВО, 2001. – № 6. – С. 39–40.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів : [монографія] / Л. О. Хомич. – К. : Магістр-S, 1998. – 201 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Воскобойнікова, Г. (2019). НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗА ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189239

Номер

Розділ

Статті