ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Віта Гаманюк Криворізький національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189241

Ключові слова:

Іншомовна освіта, система освіти дорослих, підвищення кваліфікації, мовна школа, багатомовність, диверсифікація мов, foreign languages education, the adult learners’ educational system, improvement of qualifications, multilingualism, language diversification.

Анотація

В статті вивчаються можливості навчання іноземних мов у системі освіти дорослих Німеччини на сучасному етапі та визначаються перспективи її подальшого розвитку. У центрі уваги знаходяться як навчальні установи державного підпорядкування, що залучені до навчання іноземних мов дорослих, а також приватні мовні школи та профспілкові організації. Розглянуто проблеми уніфікації змісту навчання, диверсифікації мовної пропозиції, гетерогенності складу цільових груп, а також питання диференціації навчання в них з огляду на їх неоднорідність.

В статье изучаются возможности изучения иностранных языков в системе образования взрослых Германии на современном этапе и определяются перспективы ее дальнейшего развития. В центре внимания находятся государственные учебные заведения системы образования взрослых ФРГ, а также частные школы и профсоюзные организации. Рассматриваются проблемы унификации содержания обучения, диверсификации предлагаемых языков, гетерогенного состава целевых групп, а также вопросы дифференциации обучения в них, учитывая их неоднородность.

The article deals the questions of studying of foreign languages in the modern adult education system of Germany and the perspectives its envelopment are researched. Are studied the state educations institutions in the system of adults education in Germany and of private schools and other organizations. Are also learnt the problems of unifications of contents, foreign languages diversification, heterogenic character of teaching groups and the questions of deferens in the education under the aspect of their heterogeneity.

Біографія автора

Віта Гаманюк, Криворізький національний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Посилання

Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Barkowski H., Krumm H.- J. – Tübingen, Basel : A. Franke Verlag, 2010. – 370 s.

Raasch A. Fremdsprachenunterricht in der Erwachsenenbildung / K.-R. Bausch, H. Christ, H.–J. Krumm Handbuch Fremdsprachenunterricht. – 5. Auflage. – Tübingen, Basel : A. Francke, 2007. – 656 s.

Reiske H. Fremdsprachenunterricht in der Erwachsenenbildung in deutschsprachigen Ländern / K.-R. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm Handbuch Fremdsprachenunterricht. – 5. Auflage. – Tübingen, Basel : Francke, 2007. – 656 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гаманюк, В. (2019). ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189241

Номер

Розділ

Статті