ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ –ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Софія Довбня Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189281

Ключові слова:

Історичні етапи, чинники, психолого-педагогічні дослідження, ігрова діяльність, діти дошкільного віку, historical phases, factors, psychological and pedagogical research, playing activities, children of preschool age.

Анотація

У статті подано матеріали щодо історичних етапів у контексті створення програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності; проаналізовані погляди вчених на гру та її значення для формування дитячої особистості; визначена «ігрова діяльність», як провідна для дітей дошкільного віку.

В статье представлены материалы про исторические этапы в контексте создания программно-методического обеспечения игровой деятельности; проанализированы взгляды учених на игру и ее значение для формирования детской личности; определена «игровая деятельность», как ведущая для детей дошкольного возраста.

The article contains materials of historical stages in the context of a methodical software gaming activities; Scholars analyze the game and its importance for the formation of children’s personality is defined «gaming activity» as leading to preschool children.

Біографія автора

Софія Довбня, Київський університет імені Бориса Грінченка

Аспірант

Посилання

Артемова Л. В. Історія педагогіки / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь. 2006. – 105 с.

Эльконин Д. Б. Психологиеские вопросы дошкольной игры / Д. Б. Эльконин // [сборник : «Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста»] / под ред. А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца. – М. : – Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948. – С. 32.

Касьянов Г.В. Теорія нації та націоналізму : [монографія] / Георгій Володимирович Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівництва / Н. В. Кудикіна // Її величність ГРА: теорія і методика організації дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. статей / за ред. Г. С. Тарасенко. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009. – 320 с.

Люблинская А. А. Очерки психического развития ребенка / Анна Александровна Люблинская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 288 с.

Макаренко А. С. Избранные педагогические соченения / Антон Семенович Макаренко. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1949. – Кн. 1. – С. 43–53.

Макаренко А. С. Сочинения / Антон Семенович Макаренко. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1952. – Т. VII. – 492 с.

Менджерицкая Д. М. Влияние воспитателя на содержание творческих игр детей / Д. М. Менджерицкая // Тезисы докладов к Всероссийской научно-практической конференции по дошкольному воспитанию. – М. : Учпедгиз, 1949. – С. 29.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Василівна Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. / Константин Дмитриевич Ушинский. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 2. – 494 с.

Хрестоматия з історії дошкільної педагогіки / упор. і авт. вступ. статей З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко ; за заг ред. З. Н. Борисової. – К. : Вища школа, 2004. – 512 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Довбня, С. (2019). ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ –ХХІ СТОЛІТТЯ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189281

Номер

Розділ

Статті