ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЛЯЛЬКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА

Автор(и)

  • Ольга Дронова Слов’янський державний педагогічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189302

Ключові слова:

Простір дошкільного дитинства, лялька, феноменологічний підхід, педагогічна технологія, space of preschool childhood, doll, phenomenological approach, pedagogical technology.

Анотація

В статті представлено результати експериментально-теоретичного дослідження феномену ляльки у просторі дошкільного дитинства. Автор обґрунтовує можливості використання феноменологічного підходу у визначенні шляхів залучення ляльки до педагогічних технологій дошкільної освіти. Стаття містить педагогічну технологію ефективної взаємодії педагога з дитиною, адекватну концепції Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

В статье представлены результаты экспериментально-теоретического исследования феномена куклы в пространстве дошкольного детства. Автор показывает возможности использования феноменологического подхода в определении направлений включения куклы в педагогические технологии дошкольного образования. Статья содержит педагогическую технологию эффективного взаимодействия педагога с ребенком, адекватную концепции Базовой программы развития ребенка дошкольного возраста «Я в Мире».

In the article the results of experimental-theoretical research of the phenomenon of doll are presented in space of preschool childhood. An author shows possibilities of the use of phenomenological approach in determination of directions of including of doll in pedagogical technologies of preschool education. The article contains pedagogical technology of effective co-operation of teacher with a child, adequate conception of the Basic program for development preschool age child «I in the world».

Біографія автора

Ольга Дронова, Слов’янський державний педагогічний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри дошкільної освіти та соціальної педагогіки

Посилання

Адаменко Я. Ю. Шляхи залучення ляльки до педагогічних технологій дошкільного дитинства / Я. Ю. Адаменко, О. О. Дронова // Пошуки і знахідки : матеріали наукової конференції СДПУ / укладач В. К. Сарієнко. – Слов’янськ : Видавництво «Друкарський двір», 2011. С. 3–6.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.

Дронова О. О. Лялька як засіб розвитку креативності в дошкільному дитинстві / О. О. Дронова, О. О. Шаталова // Розвиток творчої особистості в системі дошкільної освіти : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару. – Слов’янськ : СДПУ, 2003. – С. 126–128.

КОМЕНТАР до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры / Ю. М. Лотман // Избр. Статьи : в 3-х т. – Таллин, 1992. – Т. 1. – С. 377–380.

Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. – СПб. : Издательство «Питер», 2000. – 288 с.

Шевелев А. Н. Потенциал образовательной урбанистики в современных историко-педагогических исследованиях / А. Н. Шевелев // История педагогики и образования в начале 3-го тысячелетия : коллективная монография / под ред. А. И. Корнетова. – М. : АСОУ, 2008. – С. 9–28.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дронова, О. (2019). ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЛЯЛЬКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189302

Номер

Розділ

Статті