ВЕКТОРНІСТЬ РОЗГОРТАННЯ ДОМІНАНТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТІХ ВИКЛАДАЧІВ ВТНЗ

Автор(и)

  • Світлана Єрмакова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189319

Ключові слова:

Моніторинг професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів, експериментальна технологія, методики діагностики, констатувальний експеримент дослідження.

Анотація

У статті розглядається напрямок дослідно-експериментальної технології реалізації моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів. Окреслено діагностичні методики дослідно-експериментальної роботи (а саме констатувального етапу експерименту); подано етапність їх запровадження у навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу. Зроблено попередні узагальнення щодо впровадження технології моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів.

В статье рассматривается направление опытно-экспериментальной технологии реализации мониторинга профессиональной подготовки будущих преподавателей высших технических учебных заведений. Очерченно диагностические методики опытно-экспериментальной работы (а именно констатирующего этапа эксперимента); подана «этапность» их внедрения в учебно-воспитательный процесс высшего технического учебного заведения. Сделаны предыдущие обобщения относительно внедрения технологии мониторинга профессиональной подготовки будущих преподавателей высших технических учебных заведений.

Direction of technology of realization of monitoring of professional preparation of future teachers of higher technical educational establishments is examined in the article. Outlined diagnostic methods of work; stage of their introduction is given in an educational-educate process of higher technical educational establishment. Previous generalizations are done in relation to introduction of technology of monitoring of professional preparation of future teachers of higher technical educational establishments.

Біографія автора

Світлана Єрмакова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Докторант, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Learning to be. The world of education today and tomorrow / By E. Fanre, F. Herrera etce. – Paris : UNESCO; London : Harrap, 1972. – 313 p.

Seymour Daniel Т. On Q: Causing Quality in Higher Education. – Phoenix, Arizona: American Council on Higher Education Series on Higher Education / Seymour Daniel Т. – Oryx Press, 1993. – 342 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єрмакова, С. (2019). ВЕКТОРНІСТЬ РОЗГОРТАННЯ ДОМІНАНТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТІХ ВИКЛАДАЧІВ ВТНЗ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189319

Номер

Розділ

Статті