ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Автор(и)

  • Любов Калиндрузь Христинівська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Україна
  • Вадим Миронюк Текучанська ЗОШ І–ІІІ ст., Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189872

Ключові слова:

Профорієнтація, інфомаційно-комунікаційні технології, Skype, рольова гра, робота в групах, vocational guidance, Informative-communication technologies, role-play, group work.

Анотація

У статті розкриваються деякі аспекти профорієнтаційної роботи в школі із застосуванням інформаційних технологій з використанням методики роботи в малих групах. Зроблено аналіз останніх досліджень та публікацій на дану тему. Розкрито методику використання програмного продукту Skype в навчально-виховному процесі на прикладі уроку-конференції рольової гри «Моя перша фірма». Окреслено коло задач які будуть вирішуватись в майбутніх дослідженнях.

В статье расскрываются некоторые аспекты профориентационной работы в школе с применением информационных технологий с использованием методики работы в малых группах. Сделано анализ последних исследований и публикаций на данную тему. Расскрыта методика использования программного продукта Skype в учебно-воспитательном процессе на примере урока-конференции деловой игры «Моя первая фирма».

This article reveals some aspects of vocational guidance at school with the usage of the method of work in little groups. The analysis of last researches and publications on the given theme was made. Methods how to use the programme product Skype in the process of teaching and bringing up have been revealed during the lesson-conference on the example of the role-playing «My first firm». A certain number of tasks which will be tackled in future researches have been determined.

Біографії авторів

Любов Калиндрузь, Христинівська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2

Старший вчитель, вчитель інформатики

Вадим Миронюк, Текучанська ЗОШ І–ІІІ ст.

Вчитель-методист, вчитель інформатики

Посилання

Ляшенко Б. М. Інтернет-пошук у навчальному процесі та професійному вдосконаленні вчителя / Б. М. Ляшенко, О. С. Сверчевська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 40–42.

Хачиров Т. С. Інтернет-технології у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування / Т. С. Хачиров // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 7. – С. 46–47.

Боголюбов В. И. Использование инновационных технологий в педагогике / В. И. Боголюбов // Школьные технологи. – 2005. – № 1. – С. 39–58.

Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання [Електронний ресурс] / Войцеховська Світлана Олександрівна // Вісник психології і соціальної педагогіки. – Режим доступу : : http://www.psyh.kiev.ua/Особливості_профорієнтаційної_роботи_в_умовах_профільного_навчання. 5. Гін А. Прийоми педагогічної техніки / А. Гін. – Луганськ, 2004. – 84 с.

Кондратюк В. Л. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці / В. Л. Кондратюк, М. М. Волос, І. І. Бабин // Відкритий урок. – 2002. – № 5–6. – С. 21–24.

Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. – № 5–6. – С. 38–41.

Хачиров Т. С. Інтернет-технології у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування / Т. С. Хачиров // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 7. – С. 48–49.

##submission.downloads##

Як цитувати

Калиндрузь, Л., & Миронюк, В. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189872

Номер

Розділ

Статті