ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Оксана Комаровська Інститут проблем виховання НАПН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189876

Ключові слова:

Художньо-освітній простір, діалогічність мислення, поліхудожність, полімодальність обдарованості, artistic and educational space, dialogical thinking, poly artistry, poly-modality of talent.

Анотація

Стаття присвячена аналізу педагогічного потенціалу курсів історії театрального та хореографічного мистецтв, як інтегральних складових мистецької освіти. Зміст курсів розглядається як структурний компонент (мікропростір) художньо-освітнього простору початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу – школи естетичного виховання, спрямований на розвиток обдарованості учнів як суб’єктів простору.

Статья посвящена анализу педагогического потенциала курсов истории театрального и хореографического искусств как интегральных составляющих художественного образования. Содержание курсов рассматривается как структурный компонент (микропространство) художественно-образовательного пространства начального специализированнго учебного заведения искусств – школы эстетического воспитания, направленный на развитие одаренности учащихся как субъектов пространства.

This article is about analysis of pedagogical potential of history of theatrical and choreographic arts courses as integral components of art education. Course content is considered as a structural component (micro space) of artistic and educational space in children’s School of esthetic education, their role in the development of gifted students as subjects of the space.

Біографія автора

Оксана Комаровська, Інститут проблем виховання НАПН України

Кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання

Посилання

Джидарьян И. А. Психология общения и развития личности / И. А. Джидарьян // Психология формирования и развития личности. – М. : Наука, 1981. – С. 127–158.

Каган М. С. Музыка в мире искусств / М. С. Каган // Советская музыка. – 1987. – № 1. – С. 26–38.

Комаровська О. А. Початковий курс історії театрального мистецтва. Навчальна програма для театральних шкіл та театральних відділень шкіл мистецтв / О. А. Комаровська // Позашкілля. – 2011. – № 3(38), березень. – Вкладка. – 32 с.

Комаровська О. А. Художній образ твору як прояв обдарованості митця / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 2–6.

Масол Л. М.Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л. М. Масол. – К. : Промінь, 2006. – 432 с.

Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня / Н. Є. Миропольська. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 203 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : [навчальний посібник] / О. П. Рудницька. – К. : ТОВ «Інтерпроф», 2002. – 270 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Комаровська, О. (2019). ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189876

Номер

Розділ

Статті