УКРАЇНА І КАНАДА: ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Кочубей Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189882

Ключові слова:

Україна, Канада, підготовка майбутніх учителів, система багаторівневої педагогічної освіти, Ukraine, Canada, preparation of future teachers, the system of multilevel pedagogical education.

Анотація

У статті здійснений ретроспективний огляд становлення учительської професії та обґрунтовано особливості підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді та Україні.

В статье сделан ретроспективный обзор становления учительской профессии и обмотивированы особенности подготовки будущих учителей в системе многоуровневого педагогического образования в Канаде и Украине.

The article is a retrospective review of teachers’ profession development and reasonable features for training of future teachers in the system of multilevel pedagogical education in Canada and Ukraine are given.

Біографія автора

Тетяна Кочубей, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

Посилання

Видишко Н. В. Про систему вищої професійної освіти в Канаді / Н. В. Видишко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. - Київ - Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2007. - [Вип. 14]. - С. 7-10.

Грищенко Т. Я. Освітянські проблеми в Канаді / Т. Я. Грищенко // Рідна школа. – 1991. – № 10. – С. 89–90.

Гушлевська І. В. Вчительство як соціально-професійна група: професійний образ сучасного вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 5. – С. 158–160.

Карпинська Л. О. Аналіз розвитку педагогічної освіти Канади кінця ХІХ – початку ХХІ століття / Л. О. Карпинська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – Вип. 9-10. – С. 14-22.

Мукан Н. В. Становлення системи освіти Канади : методичні рекомендації до курсу «Порівняльна педагогіка» для магістрів спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» специфічних категорій підготовки, студентів та аспірантів інших спеціальностей / Н. В. Мукан - Львів : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2005. – 24 с.

Проект Закону України «Про вищу освіту» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кочубей, Т. (2019). УКРАЇНА І КАНАДА: ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189882

Номер

Розділ

Статті