СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Майя Перфільєва Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189910

Ключові слова:

Соціалізація, соціальне виховання, діти та молодь з обмеженими можливостями, socialization, social education, to put that young people with the limited possibilities.

Анотація

У статті розкривається зміст поняття «соціальне виховання» у контексті процесу соціалізації осіб з обмеженими можливостями. Автор проводить аналіз сучасного стану відповідних умов щодо соціального виховання в Україні по відношенню до дітей та молоді з обмеженими можливостями.

В статье раскрывается содержание понятия «социальное воспитание» в контексте процесса социализации лиц с ограниченными возможностями. Автор проводит анализ современного состояния соответствующих условий относительно социального воспитания в Украине по отношению к детям и молодежи с ограниченными возможностями.

In the article maintenance of concept opens up «social education» in an user of socialization of persons structure with the limited possibilities. An author conducts the analysis of the modern state of the proper terms in relation to social education in Ukraine in relation to children and young people with the limited possibilities.

Біографія автора

Майя Перфільєва, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Викладач кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки

Посилання

Грабовенко Н. Д. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реаблітаційного центру : [монографія] / Н. Д. Грабовенко. – Київ, 2008. – 247 с.

Каритас України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://caritasua.org. – Назва з титул. екрану.

Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик // [под ред. В. А. Сластенина]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с.

Національна Асамблея Інвалідів України. Професійна реабілітація інвалідів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naiu.org.ua/useful/jobs – Назва з титул. Екрану.

Перфільєва М. В. Релігія як основний інститут соціалізації осіб з обмеженими можливостями в польському суспільстві / М. В. Перфільєва // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПНУ. – Київ, 2011. – Т. 3. – 324 с.

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота [Електронний ресурс] / Л. Т. Тюптя. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws. – Назва з титул. екрану.

##submission.downloads##

Як цитувати

Перфільєва, М. (2019). СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189910

Номер

Розділ

Статті