ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ДОСТУПНОСТІ ТА ЛОГІКИ НАУКИ

Автор(и)

  • Світлана Совгіра Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189940

Ключові слова:

Проектування змісту екологічних дисциплін, принципи, доступності, логічності та науковості, лінійний та концентричний метод, design the content of environmental disciplines, principles, accessibility, logical and scientific, linear and concentric method.

Анотація

У статті розглянуто можливі варіанти проектування змісту екологічних дисциплін, на прикладі дисципліни «Екологія», на основі принципів доступності, логічності та науковості. Обгрунтовано можливості підбору предметного матеріалу та послідовність його вивчення. Розглянуто лінійний та концентричний метод подачі матеріалу. Запропоновано вивчення екологічних дисциплін здійснювати у три етапи: перший – переважно поблочно (глобальна екологія), другий – змішаний (ресурсний підхід) і третій – системний (взаємодія, взаємовпливи, наслідки). Показана структура вивчення екологічного змісту біологічних дисциплін у загальноосвітній школі.

В статье рассмотрены варианты проектирования содержания экологических дисциплин, на примере дисциплины «Экология», на основе принципов доступности, логичности и научности. Показаны возможности подбора предметного материала и последовательность его изучения. Рассмотрены линейный и концентрический метод подачи материала. Предложено изучение экологических дисциплин осуществлять в три этапа: первый – преимущественно блоками (глобальная экология), второй – смешанный (ресурсный подход) и третий – системный (взаимодействие, взаимовлияние, последствия). Показана структура изучения экологического содержания биологических дисциплин в общеобразовательной школе.

The article discusses options for designing the content of environmental disciplines, an example of discipline «Ecology», on the basis of availability, consistency and scientific. Reasonable opportunity of selection of subject material and sequence of investigation. We consider linear and concentric method of presenting the material. A study of environmental disciplines to carry out in three stages: first – mainly blochno (global ecology), the second – mixed (poresursnyy approach) and the third – the system (interaction, mutual influences, consequences). The structure study of the ecological content of biological sciences in secondary school.

Біографія автора

Світлана Совгіра, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та екології

Посилання

Бачинський П. П. На шляху створення системи екологічної освіти школярів та студентів / П. П. Бачинський // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – С. 106–113.

Біологія. 10–11 класи : програма // Біологія. – 2004. – № 22–23. – С. 25–29.

Біологія людини. 8–9 кл. : програма // Біологія. – 2004. – № 22–23. – С. 17–24.

Географія 5–11 класи : програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 2001. – 210 с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики : учебн. пособие [для слушателей ФПК директоров общеобраз. школы в качестве учебн. по спецкурсу для студ. пед. ин-тов] ; под ред. М. Н. Скаткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 316, [3] с.

Зверев И. Д. Экология в школьном обучении : новый аспект образования / И. Д. Зверев. – М. : Знание, 1980. – 95, [1] с.

Природознавство 5–6-ті класи : навч. програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) // Хімія. Біологія. – 2004. – № 47–48. – 95 с.

Програма для профільного навчання. Біологія. 10–11 класи // Хімія. Біологія. – 2004. – № 52. – 24 с.

Совгіра С. В. Динаміка психолого-педагогічних умов формування екологічного світогляду молоді : наук.-метод. посібник / Світлана Василівна Совгіра. – Вінниця : Теза, 2008. – 190, [2] с.

Фізика 7–11 класи. Астрономія 11 клас : програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 2001. – 67 с.

Ярмоленко С. Зошит для робіт з курсу «Біосфера» для 6-го класу / С. Ярмоленко // Хімія. Біологія. – 2004. – № 28. – 16 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Совгіра, С. (2019). ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ДОСТУПНОСТІ ТА ЛОГІКИ НАУКИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189940

Номер

Розділ

Статті