ПРОГНОЗУВАЛЬНА ОЦІНКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Оксана Тімець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190158

Ключові слова:

Професійна підготовка вчителя-географа, фахова компетентність, professional preparation of the future teacher of geography, professional competence, подготовка учителя-географа, профессиональная компетентность.

Анотація

У статті розглядається питання прогнозувальної оцінки фахової компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів географії. Досліджуються шляхи і можливості її удосконалення. Встановлено значення компетентнісного підходу в освіті. Обгрунтовано потребу розвитку географічного мислення студентів.

В статье рассматривается вопрос прогнозирования специальной компетентности в системе профессиональной подготовки будущих учителей географии. Исследуются пути и возможности ее усовершенствования. Установлено значение компетентностного подхода в образовании. Доведено необходимость развития географического мышления студентов.

The question of professional competence of professional preparation future teachers of geography is considered in this article. The ways and opportunities of perfection the geography Education in different social and political conditions are investigated. Competence approach in education is set. The need for the development of geographical thinking students is substantiated.

Біографія автора

Оксана Тімець, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та методики її навчання

Посилання

Тімець О. В. Особливості технологічного підходу в професійній підготовці компетентного вчителя географії / О. В. Тімець // Молодь і ринок. – 2008. – № 10(45). – С. 81–85.

Тімець О. В. Професійна компетентність вчителя географії : навчальний посібник для студентів-географів педагогічних ВНЗ / О. В. Тімець. – Умань : СПД Сочинський, 2008. – 320 с.

Тімець О. В. Сучасні інноваційні технології – складова удосконалення педагогічної майстерності вчителя географії / О. В. Тімець // Наук. записки. Сер. «Педагогіка і психологія» / Вінницьк. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського / ред. кол. М. І. Сметанський (гол. ред.), Г. С. Тарасенко, Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – Вип. 14. – С. 64–66.

Shuіman L. S. Knowledge and Teachіng: Foundatіon of the New Reform / L. S. Shuіman // 7 Harvard Educatіonal Revіew. – 1987. – N. 57 (1).

##submission.downloads##

Як цитувати

Тімець, О. (2019). ПРОГНОЗУВАЛЬНА ОЦІНКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190158

Номер

Розділ

Статті