ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦЇ НАУКОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ

Автор(и)

  • Владислав Ткаченко Національний авіаційний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190159

Ключові слова:

Науковий експеримент, особистісно орієнтована освіта, професійна підготовка соціологів, scientific experiment, personality-oriented education, training of sociologists, научный эксперимент, личностно ориентированное образование, профессиональная подготовка социологов.

Анотація

У статті досліджується питання розробки організаційно-педагогічних умов реалізації наукового експерименту в процесі особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів. Проаналізовано актуальні наукові публікації з питань організації та проведення педагогічного експерименту в сфері вищої освіти. Вказано на необхідність проведення дослідження теоретичних аспектів організації та проведення педагогічного експерименту в процесі особистісно орієнтованого навчання соціологів у зв’язку з недостатньою кількістю науково-дослідних праць в зазначеній сфері.

В статье исследуется вопрос разработки организационно-педагогических условий реализации научного эксперимента в процессе личностно ориентированного обучения студентов-социологов. Проанализированы актуальные научные публикации по вопросам организации и проведения педагогического эксперимента в сфере высшего образования. Указано на необходимость проведения исследования теоретических аспектов организации и проведения педагогического эксперимента в процессе личностно ориентированного обучения социологов в связи с недостаточным количеством научно-исследовательских работ в указанной сфере.

The article deals with problem of development of organizational and pedagogical conditions of realization of a scientific experiment in personalityoriented education of student -sociologists. Relevant scientific publications of organization and conduct of pedagogical experiment in higher education are analyzed. The need to study the theoretical aspects of the organization and conduct of pedagogical experiment in personal-oriented training of sociologists at the lack of research in this area.

Біографія автора

Владислав Ткаченко, Національний авіаційний університет

Асистент кафедри соціології та соціальних технологій

Посилання

Лутай В. С. Філософія сучасної освіти / В. С. Лутай. – К. : Магістр, 1996. – 256 с.

Воробьев Г. В. Условия эффективности эксперимента в педагогике / Г. В. Воробьев // Советская педагогика. – 1981. – № 5.

Проблемы методологии педагогики и методики исследований / под ред. М. А. Данилова и Н. И. Болдырева. – М., 1971. – 350 с.

Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словар : для студ. высш. и сред. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2002. – 239 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ткаченко, В. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦЇ НАУКОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190159

Номер

Розділ

Статті