АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ КУРСУ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ

Автор(и)

  • Дмитро Требенко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190160

Ключові слова:

Практика конструювання курсу алгебри, курс алгебри для вчителів, practice of Algebra Course construction, Algebra Course for teachers, практика конструирования курса алгебры, курс алгебры для учителей.

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз сучасних підходів до конструювання курсу вищої алгебри університетів різних країн. Встановлено відповідність вітчизняної практики міжнародним стандартам. Вказано на доцільність введення окремої нормативної дисципліни «Теорія чисел».

Осуществлен сравнительный анализ современных подходов к построению курса высшей алгебры университетов разных стран. Установлено соответствие отечественной практики международным стандартам. Указано на целесообразность введения отдельной нормативной дисциплины «Теория чисел».

The comparative analysis of contemporary approaches to the construction of Higher Algebra Course in different countries is carried out. National practice correspondence to the international standards is established. Expediency of a separate regulatory discipline «Number theory» is indicated.

Біографія автора

Дмитро Требенко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант

Посилання

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір // Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/education/average/topic/rozv/knc.doc

Галузеві стандарти вищої освіти. Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 84 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Требенко, Д. (2019). АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ КУРСУ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190160

Номер

Розділ

Статті