ЗМІСТ КУРСУ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Ганна Турчинова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190162

Ключові слова:

Професійні навички та вміння, ситуація, тематика, тексти, мовний та мовленнєвий матеріал, professional skills, situations, themes, texts, language and speaking materials.

Анотація

Дається характеристика змісту курсу підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою. Детально характеризуються  професійні навички та вміння в читанні, говорінні, аудіюванні та письмі. Детально описуються тексти, мовний та мовленнєвий матеріал, залучений до змісту курсу.

Дается характеристика содержания курса подготовки будущих учителей для преподавания биологии на английском языке. Детально характеризируются профессиональные навыки и умения в чтении, говорении, аудировании и письме. Детально описываются тексты, языковой и речевой материалы, входящие в содержание курса.

It is described the course content for training of teachers to teach biology in English. Professional skills in reading, speaking, listening and writing are characterised in detailes. Texts, language and speech material, involved in course content are described in details.

Біографія автора

Ганна Турчинова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат педагогічних наук, завідуюча кафедрою іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології

Посилання

Азимов Э. Г. Словарь методических терминов / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Санкт Петербург: Златоуст, 1999. – 471 с.

Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP). Допроектне дослідження. – К. : Ленвіт, 2004. – 124 с.

Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы / И. Л. Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.

Верзилин Н. М. Основы методики преподавания ботаники / Н. М. Верзилин. – М. : Изд-во АПНРСФСР, 1955. – Ч. 1. – 224 с.

Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : пособие для учителей средней школы / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1978. – 159 с.

Климентенко А. Д. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбов. – М. : Просвещение, 1981. – 456 с.

Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе / Б. А. Лапидус. – М. : Высш. школа, 1986. – 120 с.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2001. – 320 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк. – К. : ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спец. 6.010.1000. Педагогіка і методика середньої освіти, іноземна мова, напрям 1001, Педагогічна освіта. – Київ. – 25 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Т. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 216 с.

Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова. – М. : Просвещение, 1991. – 287 с.

Салистра И. Д. Очерки методов обучения иностранным языкам / И. Д. Салистра. – М. : Высш. школа, 1966. – 172 с.

Скалкин В. Л. Проблемно-коммуникативное содержание курса иностранного языка в гуманитарном вузе / В. Л. Скалкин // Проблемность в обучении иностранным языком : сб. науч. тр. – Пермь, 1994. – С. 17–24.

Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М. : Высш. школа, 1983. – 250 с.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С. Ф. Шатилов. – М. : Просвещение, 1986. – 222 с.

Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 183 p.

Kennedy C. English for specific purposes / C. Kennedy, R. Bolitho. – London : MacMillan Publishers Ltd, 1984. – 149 p.

Snow M. A. A conceptual framework for the integration of languages and content in second/foreign language instruction / M. A. Snow, M. Met, F. Genesee // TESOL Quarterly. – 1989. – № 23. – P. 201–217.

Walker C. L. The complexity of immersion education: Teachers, addresses and issues / C. L. Walker, D. J. Tedick // Modern Language Journal. – 2000. – Vol. 1. – № 84. – P. 931–940.

##submission.downloads##

Як цитувати

Турчинова, Г. (2019). ЗМІСТ КУРСУ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190162

Номер

Розділ

Статті