ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСВОЄННЯ НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ АКАДЕМІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ»

Автор(и)

  • Аліна Маслова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. http://orcid.org/0000-0002-1993-4837
  • Ольга Гончарова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. http://orcid.org/0000-0002-1084-7112
  • Лілія Калужська Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. http://orcid.org/0000-0002-5833-7779

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224089

Ключові слова:

англійська мова, англомовне академічне спілкування, студенти магістратури, вивчення наукової лексики, методика навчання лексики, наукові тексти, комплекс вправ, інноваційні підходи.

Анотація

Робота присвячена проблемі вивчення та ефективного засвоєння наукової лексики студентами магістратури закладів вищої освіти. Метою статті є розробка інноваційного комплексу вправ для навчання наукової лексики в рамках вивчення дисципліни «Англійська мова для академічного спілкування». За допомогою аналізу сучасних досліджень, методу систематизації та класифікації мовного матеріалу, методу логіко-дидактичного взаємозв’язку педагогічних дій визначено особливості лінгводидактичних інноваційних підходів та розроблено комплекс вправ для засвоєння наукової лексики студентами магістратури в рамках вивчення дисципліни «Англійська мова для академічного спілкування».

Біографії авторів

Аліна Маслова, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов.

Ольга Гончарова, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

Лілія Калужська, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

Посилання

Honcharova, O. A., Maslova, A. V. (2019). Anhliiska mova dlia akademichnoho spilkuvannia. Melitopol: Kolor prynt [in Ukraininan].

Botvyna, N. V. (2001). Dilova ukrainska mova (ofitsiino-dilovyi ta naukovyi styli). Kyiv: Artek [in Ukrainian].

Horbach, O. V. (2017) Tradytsiina ta andrahohichna modeli navchannia inozemnym movam u nemovnomu vuzi: osnovni pryntsypy ta mozhlyvosti realizatsii. Innovatsiini tekhnolohii navchannia inozemnykh mov profesiinoho spriamuvannia: materialy dop. nauk.-metod. seminaru. Kyiv: Nats. Akad. Vnutr. Sprav [in Ukrainian].

Kravchenko, T. M., Bretsko, I. I., Bopko, I. Z. (2019). Metody ta pryiomy navchannia terminolohichnoi leksyky v kursi anhliiskoi movy profesiinoho spriamuvannia dlia studentiv spetsialnosti «marketynh». Osvita i nauka. Issue 1(26). URL: https://msu.edu.ua/educationandscience/wp-content/uploads/2019/05/ освіта-і-наука-126-117-121.pdf [in Ukrainian].

Lytvynenko, Ya. V. (2017). Dystantsiine navchannia inozemnoi movy u protsesi profesiinoi pidhotovky: Innovatsiini tekhnolohii navchannia inozemnykh mov profesiinoho spriamuvannia: materialy dop. nauk.-metod. seminaru. Kyiv: Nats. Akad. Vnutr. Sprav [in Ukrainian].

Maslova, A. V. (2015). Navchannia anhliiskoho naukovoho pysemnoho movlennia mahistrantiv u protsesi analizu fakhovykh doslidzhen z pedahohiky. Doctor’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Pavlova, O. (2008). Terminy, profesionalizmy i nomenklaturni znaky (do problemy klasyfikatsii spetsialnoi leksyky). Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Problemy ukrainskoi terminolohii. Lviv. Issue 620 [in Ukrainian].

Petrenko, Ju. A. (2017). Akademicheskiy diskurs: obshchaya kharakteristika. Aktualnyye voprosy yazykovogo soznaniya i diskursa: sbornik nauchnykh trudov. Krasnodar [in Russian].

Romanov, I. I. (2017). “Navchannia u spivrobitnytstvi” na zaniattiakh z inozemnoi movy Innovatsiini tekhnolohii navchannia inozemnykh mov profesiinoho spriamuvannia: materialy dop. nauk.-metod. seminaru. Kyiv: Nats. Akad. Vnutr. Sprav [in Ukrainian].

Suchasni tekhnolohii osvity doroslykh: posibnyk / kol. avtoriv: L. B. Lukianova, O. V. Anishchenko, L. Ie. Sihaieva, S. V. Zinchenko, O. V. Banit, N. I. Doroshenko. (2013). Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Fabrychna, Ia. H. (2103). Linhvostylistychni kharakterystyky anhlomovnykh i ukrainomovnykh tekstiv z metodyky vykladannia inozemnykh mov i kultur. Visnyk KNLU. Seriia Pedahohika ta psykholohiia, Vyp. 22. Kyiv [in Ukrainian].

Shandra, N. A. (2019). Formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti u profesiino oriientovanomu pysemnomu spilkuvanni maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii v umovakh mahistratury. Doctor’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті