ПЕДАГОГІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224098

Ключові слова:

педагогічне стимулювання, структура професійної компетентності, сучасний учитель, навчальна діяльність, модернізація освіти, специфічні ознаки стимулу, чинники процесу стимулювання, педагогічні умови стимулювання.

Анотація

У статті висвітлено роль та місце педагогічного стимулювання у структурі професійної компетентності сучасного вчителя. На основі аналізу наукових праць провідних учених здійснено узагальнення теоретичних основ педагогічного стимулювання навчальної діяльності учнів. Встановлено специфічні ознаки стимулу як основної категорії педагогічного стимулювання. Розкрито сутність стимулювання як соціального й психологічного явища. Виявлено специфіку, чинники та педагогічні умови стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Біографії авторів

Лариса Ткачук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Мирослава Ткачук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Посилання

Babanskiy, Ju. (1977). Optimizatsiya processa obucheniya. M.: Pedagogika [in Russian].

Balitskaya, N. Z.(1992). Pedagogicheskoe obrazovanie za rubezhom. Testy na kompetentnost' uchitelya. Pedagogicheskoe obrazovanie, 5, 101–102 [in Russian].

Bekh, I. D. (2004). Pedahohika uspikhu: vykhovni vtraty ta yikh podolannia Pedahohika i psykholohiia, 4, 5–15 [in Ukrainian].

Boiko, A. (2012). Sub’iekt-sub’iektni vidnosyny – teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky u diialnosti vchytelia. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu. Slov’iansk, Issue 8, Part 1, 3–17 [in Ukrainian].

Bolotov, V. A. (2003). Kompetentnostnaya model': ot idei k obrazovatel'noy programne. Pedagogika, 10, 23–28 [in Russian].

Gordin, L. Ju. (1979). Metodologicheskie problemy pedagogicheskogo stimulirovaniya. Sovetskaya pedagogika, 12, 72–79 [in Russian].

Yenhalicheva, I. V. (2013). Stymuliuvannia maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do pedahohichnoi diialnosti v umovakh navchannia u VNZ. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, sotsialna robota, 27, 50–52 [in Ukrainian].

Karpova, L. H. (2002). Sutnist profesiinoi pidhotovky vykladacha. Pedahohichna pidhotovka vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: OVS, 14–16 [in Ukrainian].

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. (2004). Biblioteka z osvitnioi polityky. O. V. Ovcharuk (Еd.). Kyiv: K. I. S. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf [in Ukrainian].

Kuzmina, N. V. (1990). Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya. M.: Vysshaya shkola [in Russian].

Markova, A. K. (1990). Psikhologicheskiy analiz professionalnoy kompetentnosti uchitelya. Sovetskaya pedagogika, 8, 82–88 [in Russian].

Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma. M. [in Russian].

Pometun, O. I. (2004). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Kyiv [in Ukrainian].

Problemy pedagogicheskogo stimulirovaniya i metodologii issledovaniya istorii sovetskoy shkoly (1972). Z. I. Ravkin (Еd.). Joshkar-Ola: Mariyskiy gos. ped. in-t. [in Russian].

Ravkin, Z. I. (1974). Aktualnye voprosy pedagogicheskogo stimulirovaniya. Sovetskaya pedagogika, 10, 60–79 [in Russian].

Ravkin, Z. I. (1973). K istorii razvitiya teoreticheskikh osnov pedagogicheskogo stimulirovaniya. Sovetskaya pedagogika, 8, 77–91 [in Russian].

Ravkin, Z. I. (1972). Stimulirovanie kak pedagogicheskiy process (osnovy obshchey teorii). Problemy pedagogicheskogo stimulirovaniya i metodologii issledovaniya istorii sovetskoy shkoly. Z. I. Ravkin (Еd.). Joshkar-Ola: Mariyskiy gos. ped. in-t, 9–76 [in Russian].

Tsipan, T. S. (2016). Profesiina kompetentnist suchasnoho vchytelia. Innovatyka u vykhovanni. O. B. Petrenko (Еd.). RDHU, 3, 174–181 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті