ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Віталій Савченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0001-9140-1683
  • Вікторія Павлюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-9612-2218

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2021.228558

Анотація

Після приєднання до Болонського процесу, зміни у підходах до викладання у закладах вищої освіти стосуються, насамперед, тих акцентів, що переходять від процесу до результатів навчання, зміни ролі вчителя, зосередження на інтенсивності програм, методах контролю та оцінки результатів знань студентів. Мета статті полягає у виявленні інноваційних підходів до підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Результати дослідження полягають у тому, що автори статті на основі аналізу наукової літератури та нормативних документів різного рівня, розглядаючи модернізацію вищої педагогічної освіти як перманентний процес, виокремили й обґрунтували інноваційні підходи (нормативно-спрямовані, суб’єктивно-спрямовані) до професійної підготовки майбутніх учителів, які проявляються в нових змінах до організації процесу професійної підготовки в закладах вищої освіти і змістовному його наповненні. З’ясовано, що нормативно-спрямовані підходи здійснюються в процесі модернізації і стандартизації педагогічної освіти України і мають відповідне нормативно-правове забезпечення. Відповідно до мети статті було визначено такі інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти України, які знаходяться на стадії інституалізації (багаторівневість, багатопрофільність, неперервність професійної підготовки, її компетентнісно-орієнтований характер); окремі – на стадії ініціації і реалізації (варіативність, практикоорієнтованість підготовки); локально або суб’єктно-спрямовані підходи містять сукупність чинників, обумовлених особливостями розвитку певного регіону країни, традиціями науково-педагогічної школи закладу вищої освіти або ініційовані та реалізовані в окремому закладі вищої освіти (індивідуалізація підготовки, нова фундаменталізація, аксіологізація, психологізація).

Ключові слова: модернізація, інноваційні підходи, освіта, процес підготовки, майбутні вчителі, заклади вищої освіти.

Біографії авторів

Віталій Савченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Cтарший викладач кафедри технологічної освіти.

Вікторія Павлюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Kандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

Статті