РОЛЬ НАВЧАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2021.228727

Анотація

У статті проаналізовано сучасний етап викладання іноземної мови у закладах вищої освіти. Взаємодія та співпраця студентів окреслені як важливі елементи розвитку іншомовних комунікативних здібностей студентів. У статті проаналізовано різні наукові підходи до визначення навчання у співробітництві.
Автор аналізує переваги навчання у співробітництві в процесі вивчення іноземної мови, включно з розвитком комунікативних здібностей, активною участю студентів у процесі навчання, розвитком автономії та творчого мислення студентів, здатністю майбутніх фахівців до самонавчання та співпраці. У статті розглядаються основні характеристики навчання у співробітництві в процесі вивчення іноземної мови. Розкрито спеціальні принципи, етапи та особливості впровадження навчання у співробітництві під час вивчення іноземної мови студентами нелінгвістичних спеціальностей. Особлива увага приділяється розвитку комунікативних навичок, активній участі студентів у мовленнєвій діяльності, практичному опануванню професійної термінології, розвитку творчих здібностей студентів.
Представлено детальний опис видів діяльності у малих групах у процесі викладання англійської мови студентам нелінгвістичних спеціальностей. Розв’язання проблем, групові проєкти, дискусії в малих групах спрямовані на розвиток критичного мислення, навичок діалогічного мовлення, творчих здібностей майбутніх фахівців.
У статті наведено рекомендації для викладачів та студентів щодо успішного впровадження навчання у співробітництві в процесі вивчення іноземної мови. Доцільно використовувати новітні технології та методи викладання англійської мови, застосовувати інформаційні технології під час навчання, створити творчу атмосферу на заняттях та сприятливе для студентів іншомовне середовище для успішної реалізації навчання у співробітництві.

Ключові слова: навчання у співробітництві, інтеракція студентів, викладання іноземної мови, студенти нелінгвістичних спеціальностей, навчальні стратегії, навчання у співпраці, робота в групі, педагогічні технології.

Біографія автора

Ольга Чижикова, Державний університет економіки і технологій.

Kандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних та ділової української мов.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

Статті