НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2021.228799

Анотація

Метою статті є формування нових підходів до навчання студентів в умовах активізації процесів діджиталізації суспільства загалом і в освітньому просторі як його складової. Обґрунтовано, що в період побудови цифрової економіки і суспільства актуальними стають питання перегляду форм і методів навчання у закладах вищої освіти, оскільки традиційні методи не в змозі повноцінно забезпечити набуття тих компетенцій, які необхідні для роботи в нових умовах господарювання.
На основі аналізу статистичної інформації та проведених емпіричних досліджень узагальнено найбільш актуальні проблеми освіти в Україні, серед яких: зростання вартості навчання; виїзд на навчання за кордон; скорочення попиту на професіоналів унаслідок зменшення підприємств, що працюють; застаріла матеріально-технічна база та складнощі з фінансуванням державних навчальних закладів; цифрова нерівність; невисокий середній рівень інфокомунікаційної грамотності населення; втрата довіри до навчальних закладів тощо. Запропоновано низку напрямків трансформації підходів до навчання, зокрема: упровадження підготовки за принципом «повного циклу» із залученням роботодавців до навчального процесу; загальнодержавний моніторинг працевлаштування випускників з визначенням найбільш затребуваних спеціальностей і компетенцій; розвиток системи індивідуальної та дуальної освіти для опанування практичних навичок на потенційному робочому місці; розвиток «університетів третього віку» для пролонгації соціальної та трудової активності громадян; упровадження креативного підходу до навчання з метою розвитку інтелектуального і творчого потенціалу студентів; упровадження освітніх кластерів для інтеграції та сумісного використання ресурсів учасників кластера в навчальному процесі. Висловлено думку, що освітні кластери повинні містити в собі: навчальні заклади всіх рівнів, роботодавців, інвесторів, інформаційні та наукові центри, телекомунікаційні підприємства, органи державної влади, закордонних партнерів.
Запропоновані підходи здатні стимулювати розвиток національної освіти, інтегрованої зі світовим освітньо-науковим простором з метою формування висококваліфікованих трудових ресурсів. У подальших дослідженнях планується розробка імітаційної моделі визначення пріоритетних напрямів наукових розробок залежно від соціально-економічних векторів розвитку країни.

Ключові слова: цифрова економіка і суспільство, навчальний процес, навчальні заклади, цифрові сервіси, трансформація підходів, кластеризація, компетенції, розвиток.

Біографія автора

Олена Князєва, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку.

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

Статті