ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Андрій Максютов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-5486-634X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2021.228800

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано структурно-функціональні аспекти патріотичного виховання майбутніх учителів географії засобами туристсько-краєзнавчої роботи, що відображає взаємодію його компонентів; принципів, форм, методів, засобів і функцій туристсько-краєзнавчої діяльності. З’ясовано та обґрунтовано, що туристсько-краєзнавча діяльність є обов’язковим елементом практичної підготовки майбутнього вчителя географії. Встановлено, що в сучасних умовах розбудови національної системи освіти патріотичне виховання є актуальним засобом формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності покоління, що підростає. Доведено, що туристсько-краєзнавча робота – це активний вид навчально-пізнавальної діяльності, що сприяє моральному, фізичному, трудовому, естетичному, екологічному вихованню особистості, розширює світогляд і формує стійку життєву позицію.
Виявлено, що туристсько-краєзнавча робота у закладах вищої освіти реалізується через упровадження та викладання відповідних навчальних дисциплін, що розкривають поняття краєзнавчої та туристичної роботи. Встановлено, що патріотичне виховання студентів-географів закладів вищої освіти здійснюється шляхом використання різних видів навчальної та наукової діяльності із застосування різноманітних методів та технологічних прийомів у межах аудиторної та позааудиторної роботи.
Виконано аналіз літературних джерел, у яких розкривається питання патріотичного виховання студентської молоді засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. Висвітлено окремі суперечності у підготовці майбутніх учителів географії. Розкрито перспективні питання, що будуть вирішені при виконанні цього дослідження, та практичне значення розв’язання цієї проблеми для освітянської сфери.
Доведено, що актуальною науковою проблемою є не лише розкриття змісту патріотичного виховання як соціальної проблеми, але і перевірка ефективності педагогічних умов патріотичного виховання майбутніх учителів географії у процесі туристсько-краєзнавчої роботи.

Ключові слова: освіта, патріотичне виховання, наукова проблема, зміст патріотичного виховання, педагогічні умови патріотичного виховання, патріотична вихованість, туристсько-краєзнавча діяльність, заклад вищої освіти, майбутній учитель географії, компоненти та результати патріотичного виховання.

Біографія автора

Андрій Максютов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Kандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики її навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-12

Номер

Розділ

Статті