ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ У ЦІННІСНИХ ВИМІРАХ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В РАМКАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2022.262931

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективності застосування групової роботи при підготовці майбутніх учителів німецької мови в межах акмеологічного підходу. Репрезентовано результати, отримані під час експериментального дослідження серед здобувачів вищої освіти, умовно поділеного на дві частини – пасивну і рефлексивну, що мало на меті перевірку ефективності вищезазначеної стратегії в освітньому процесі, оскільки сучасна іншомовна освіта України здійснює пошук ефективних шляхів опанування іноземних мов.

Ключові слова: групова робота; професійна підготовка; іншомовна освіта; акмеологічний підхід; майбутній учитель німецької мови; мотивація; комунікація.

Біографія автора

Юлія Казак, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Cтарший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, здобувач ОНР «Доктор філософії».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

Статті