ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Юлія Казак Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Україна https://orcid.org/0000-0001-6791-4884

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2023.282454

Анотація

У статті проаналізовано особливості підготовки майбутніх учителів іноземних мов, зокрема англійської та німецької, у педагогічних закладах вищої освіти на засадах акмеологічного підходу. В контексті дослідження порушеної проблеми означено особливості її суб’єктів освітнього процесу з психолого-педагогічної точки зору. Визначено наступні підходи до характеристики професійної діяльності педагога: професіографічний (характеризується педагогічною діяльністю) та ергологічний (характеризується умовами професійної діяльності). Узагальнено дефініції терміну «професіограма». Здійснено теоретичне обґрунтування основних складових професіограми вчителя іноземних мов в аспекті акмеологічного підходу, яка регламентує його багатогранну діяльність на теренах освіти в епоху трансформаційних процесів у вищій освіті України за відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. У контексті вивчення теоретичних засад професіограми вчителя іноземних мов зосереджено увагу на аналізі його професійної компетентності. Узагальнено та систематизовано професійно значущі якості майбутніх учителів іноземних мов, до яких відносяться предметно-практичні (практичне володіння іноземною мовою щодо нормативності, стилістичності, образності, методичні знання з іноземної мови, здатність виступати посередником між іншомовною культурою і здобувачами вищої освіти, застосування стимулюючих методів впливу, обізнаність у лінгвокраїнознавчих і соціокультурних особливостях країн, мова яких вивчається) та психолого-педагогічні (здатність до передбачення результатів педагогічної діяльності, педагогічна винахідливість, інноваційний потенціал, педагогічний такт, уміння адекватно й оперативно вирішувати проблеми учнівського колективу, саморегуляція, регулятивні навички, творчий підхід та активна позиція, вміння будувати конструктивні відносини).

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів; професійно значущі якості; професіограма; акмеологічний підхід; майбутні учителі англійської та німецької мов; педагогічні заклади вищої освіти; європейська інтеграція фахівця; інновації в освіті.

Біографія автора

Юлія Казак, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор філософії, старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Казак, Ю. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (2), 33–41. https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2023.282454

Номер

Розділ

Статті