ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ

Автор(и)

  • Людмила Веремюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-6221-419X
  • Галина Авчіннікова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0003-0507-4888

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2023.295469

Анотація

Автори статті стисло охарактеризували сучасний стан профільного навчання в Україні, основні закономірності та поняття, існуючі проблеми, зробили аналіз попередніх досліджень та обґрунтували необхідність вивчення та запозичення позитивного досвіду економічно розвинених країн, таких як Сполучених Штатів Америки. У статті проаналізовано основні здобутки у сфері профільного навчання (створення профілів навчання, врахування нахилів та інтересів учнів, спроби діагностування школярів з метою виявлення їхніх здібностей та нахилів, прийняття концепцій профільного навчання та інших важливих освітніх актів, введення висновки та НМТ тощо), досліджено спільне та відмінне у профільній диференціації навчання в Україні та США, виокремлено перспективні напрями впровадження елементів американського профільного навчання в національну освітню систему. Зокрема, автори вважають за доцільне посилити індивідуалізацію навчання, шукати шляхи розвантаження учнів від матеріалу, вивчення якого є не обов’язковим, вдосконалювати систему діагностування учнів, збільшити психологічну допомогу у виборі профілю навчання, зміцнювати матеріально-технічну базу, активізувати співпрацю школи з батьками учнів, розробити поради та інструкції для батьків школярів щодо того, як вони можуть підтримувати своїх дітей у цьому важливому виборі тощо. Також у статті наголошується про недоцільність використання іноземного досвіду без урахування специфіки вітчизняної системи освіти, історії її становлення, менталітету населення тощо. Важливо, що ефективне використання прогресивного досвіду успішних країн, запозичення освітніх програм, засобів, методів і форм навчання та елементів системи профільної диференціації навчання можливе лише за умови збереження вітчизняної спадщини та досягнень; тобто передача освітніх систем повинна відбуватися з умовою їх адаптації до систем держави-реципієнта.

Ключові слова: профільне навчання; диференціація навчання; старша школа; американський освітній досвід; концепція профільного навчання; доцільність профільного навчання; перспективи впровадження; вибір навчального профілю.

Біографії авторів

Людмила Веремюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Kандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики іноземних мов.

Галина Авчіннікова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Kандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики іноземних мов.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Як цитувати

Веремюк, Л., & Авчіннікова, Г. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (4), 120–128. https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2023.295469

Номер

Розділ

Статті