DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134377

ГЕНДЕРНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ У СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ «СІМ’Я»

Вікторія Агіляр Туклер

Анотація


У статті представлено результати констатувального етапу педагогічного дослідження. Розглянуто ініціативну поведінку дітей старшого дошкільного віку в сучасних сюжетно-рольових іграх. В ході проведеного спостереження вдалося встановити, що діти надають перевагу соціально-побутовим сюжетам для розігрування, особливо сюжетно-рольовій грі «Сім’я». В означеній грі, вони відтворюють модель взаємовідносин яка характерна для їх родин. Аналіз та узагальнення показників дали змогу отримати уявлення про рівень ініціативності, ігрової компетенції, комунікації дітей старшого дошкільного віку у самостійній грі.

Ключові слова


діти старшого дошкільного віку; ініціативність; комунікація; сімейне виховання; сюжетно-рольова гра.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурова А. Організація ігрової діяльності дошкільників / А. Бурова// Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 1. – С. 29‒33.

Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: [монографія] / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін.; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

Карасьова К., Піроженко Т. Ігровий простір дитини [Текст]: навчально- методичний посібник / К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

Кошелівська О. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу: дис. на здобуття наукового ступеня кан. пед.наук: за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Оксана Іванівна Кошелівська // Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – 246 с.

Леонтьєв А. Психологические основы развития ребенка и обучения [Текст] / А. Н. Леонтьев; [под ред. Д. А. Леонтьева, А. А. Леонтьева]. – М. : Смысл, 2009. – 423 с. – (Серия «Живая классика»).

Піроженко Т. Особистісний потенціал дошкільника: умови розвитку у сучасному суспільстві /Т. Піроженко// Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 8‒15.

Сіренко А. Формування у старших дошкільників упевненості у собі у груповій діяльності: дис. на отрим. зван. канд. пед. наук: за спеціальністю 13.00.08 – дошкільне виховання / Алла Євгенівна Сіренко // Інститут проблем виховання. – К., 2017. – 281 с.

Трансформація ролі та становища жінки у сучасній Українській сім’ї / І. Сушицька// Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: [зб. наук. праць] / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва – К., 2013. – № 3. – С. 105‒109.

Усик Д. Дослідження факторів та компонентів механізму перетворення в сюжетно-рольовій грі у старших дошкільників / Д. Усик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: [зб. наук. праць] – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Том 2. – С. 162‒165.


Пристатейна бібліографія ГОСТ