№ 2 (2017)

(Частина 1)

Зміст

Статті

ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МОВНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Валентина Авраменко 7-14
ГЕНДЕРНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ У СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ «СІМ’Я» PDF
Вікторія Агіляр Туклер 15-23
ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Тетяна Андрющенко 24-32
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ДОКУМЕНТОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Балдинюк 33-40
СЕМЬЯ И ШКОЛА, УЧИТЕЛЬ И УЧАЩИЕСЯ: ГРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ PDF
Станислава Белохвостова, Галина Голикова 41-48
ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ПРИЙОМІВ ТА УМІНЬ ГІТАРИСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРІ НА ЕЛЕКТРОГІТАРІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ PDF
Василь Блажевич 49-56
ФОРМУВАННЯ ГУМАННО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМАТІ АНГЛОМОВНИХ КЛУБІВ (ENGLISH-SPEAKING CLUBS) PDF
Олеся Бойван 57-65
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЇХ СІМ’ЯМИ PDF
Ольга Бойко, Лілія Гребінь, Наталія Левченко 66-73
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Юлія Бойко 74-83
THE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF THE FOREIGN LANGUAGE PROFESSION ORIENTED STUDY PDF
Ilona Boichevska, Liudmyla Veremiuk 84-91
ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ: ЗАСТАРІЛИЙ МЕТОД ЧИ СУЧАСНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ? PDF
Яна Бондарук 92-99
ТВОРЧІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОДЕЛЬЄРІВ-ПЕРУКАРІВ PDF
Ольга Віщенко 100-107
ПОТЕНЦІАЛ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ PDF
Микола Гагарін 108-115
ДІАГНОСТИЧНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Інна Гончар 116-123
РОЗВИТОК ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРИНЦИПІ НАРОДНОСТІ (1905-1920 рр.) PDF
Наталія Горбатюк 124-131
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ PDF
Анатолій Грітченко, Сергій Пензай 132-140
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ PDF
Ольга Дьяченко 141-148
ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Єланцева 149-156
ПОЗААУДИТОРНИЙ ВЕБ-КВЕСТ З ВИЩОЇ ГЕОМЕТРІЇ PDF
Оксана Заїка 157-164
ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДІЯЧІВ ОСВІТИ НА ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.) PDF
Тетяна Зузяк 165-175
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Людмила Іщенко 176-184
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ БАСКЕТБОЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Еріка Катц, Ольга Продан, Наталя Фунтікова 185-191
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Юлія Кліпа 192-199
ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЖИТТЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Коберник 200-210
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Ганна Коліжук 211-218
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ – ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА PDF
Володимир Кузь 219-226
ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ PDF
Наталія Левченко 227-236
ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ КОНЦЕПЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛЬЩІ PDF
Божена Мажец 237-246
ІНДУСТРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ PDF
Олена Матвійчук-Юдіна 247-254
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ В АСПЕКТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ДОШКІЛЬНОЮ ГРУПОЮ PDF
Жанна Матюх 255-264
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Раїса Мойсеєнко 265-274
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ PDF
Юлія Носенко 275-285
ЧАСОПРОСТОРОВА ПРИРОДА МУЗИКИ У СВІТЛІ МУЗИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ СИСТЕМ Б. АСАФ’ЄВА, Г. НЕЙГАУЗА, Ю. ХОЛОПОВА) PDF
Ольга Ночовка, Олена Карпенко, Марина Хмельова 286-296