DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134395

ФОРМУВАННЯ ГУМАННО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМАТІ АНГЛОМОВНИХ КЛУБІВ (ENGLISH-SPEAKING CLUBS)

Олеся Бойван

Анотація


У статті акцентується увага на формуванні гуманно-ціннісних орієнтацій у студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови в позанавчальній діяльності у форматі англомовних клубів (English-speaking clubs). Дається ґрунтовна характеристика гуманістичному підходу у навчально-виховній діяльності, підкреслюється те, що в невимушеній атмосфері клубу результативніше й краще відбувається засвоєння матеріалу із впровадженням його у мовну практику. При цьому взаємодія, взаємодопомога, розуміння й підтримка один одного є домінантами у створенні гуманних характеристик навчального процесу.

Ключові слова


гуманно-ціннісні орієнтації; англомовні клуби; гуманні стосунки; педагогічна взаємодія; міжособистісне спілкування; функціонально-рольові відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Н. М., Краснолуцький К. К. Англомовні країни та Україна / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький // Редакційно-видавничий відділ ВАТ «Віноблдрукарня».

Бойван О. С. Вивчення міжособистісних гуманних стосунків у колективі студентів транспортного коледжу / О. С. Бойван // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 9 (19). – С. 89–94.

Бойван О. С. Технологія формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації / Г. Д. Панченко, О. С. Бойван // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 544. – С. 110–122.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов // – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник / ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. // – К., 1996. – 792 с.

Портал українських гуманістів. Гуманізм як поняття і соціальне явище. Режим доступу: http://new.humanism/org.ua/index.php?


Пристатейна бібліографія ГОСТ