DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134426

ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ: ЗАСТАРІЛИЙ МЕТОД ЧИ СУЧАСНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ?

Яна Бондарук

Анотація


У час стрімких змін у сфері іншомовної освіти зростає необхідність перегляду та пошуку нових і оптимальних моделей навчання. У статті здійснено аналіз впливу екстенсивного читання на розвиток іншомовних мовленнєвих умінь сучасного студента. Акцентовано увагу на позитивній можливості використання методу екстенсивного читання як перспективного і сучасного способу вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах; означено основні проблеми використання екстенсивного читання в іншомовній освіті та з’ясовано можливі шляхи вирішення труднощів використання методу у сучасній освіті.

Ключові слова


екстенсивне читання; іншомовна освіта; вища школа; інформація; вміння; навички; метод; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров В. М. Система вправ для інтенсивного навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / В. М. Александров // Вісник Запорізького національного університету. – Серія: Педагогічні науки № 2 (13), 2010.

Китайгородская Г. А. Новые подходы к обучению иностранным языкам // Г. А. Китайгородсская // Вестник МГУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация.– Сер.19, № 1. – 1998. – С. 32‒39.

ЛітАкцент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com

Матвеева Л. Мы стали меньше читать… Стоит ли о том жалеть? / Л. Матвеева // 2000 – 2005. – № 32. – С. 3.

Шартье Р. Читатель в постоянно меняющемся мире / Р. Шартье // Иностранная литература. – 2009. – № 7. – С. 184‒191.

Day R. R., & Bamford, J. Extensive reading in the second language classroom. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 238 p.

Day R. R., & Bamford, J. (2002). Top ten principles for teaching extensive reading / R. R. Day & J. Bamford // Reading in a Foreign Language. – № 14. – 2002. – P. 136‒141.

Elley W. B. & Mangubhai F. (1983). The impact of reading on second language learning / W. B. Elley & F. Mangubhai // Reading Research Quarterly. – № 19. – 1983. P. 53‒67.

Hedge T. Teaching and learning in the language classroom. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 447 р.

Kweon S., & Kim, H. Beyond raw frequency: Incidental vocabulary acquisition in extensive reading / S. Kweon & H. Kim // Reading in a Foreign Language. – № 20. – 2008. – P. 191‒215.

Krashen S. The input hypothesis and its rivals. / In N. C. Ellis (Ed.), Implicit and explicit learning of languages. – London: Academic Press, 1994. – P. 45‒77.

Leung C. Y. Extensive reading and language learning: A diary study of a beginning learner of Japanese / C. Y. Leung // Reading in a Foreign Language. – № 14. – 2002. – Р. 66‒81.

Lyutaya T. Reading logs: Integrating ER with writing tasks // English Teaching Forum. – № 49. – 2011. – P. 26‒34.

Macalister J. Implementing extensive reading in an EAP programme / J. Macalister // ELT Journal. – № 62. – 2008. Р. 248‒256.

Powell S. Extensive reading and its role in Japanese high schools // S. Powell // The Reading Matrix. – № 5. – 2005. – Р. 28‒42.

Pino-Silva J. Extensive reading through the internet: is it worth the while? / J. Pino-Silva // The Reading Matrix. – Vol. 6, No. 1. – April, 2006. – Р. 85‒96.

Ro E. A case study of extensive reading with an unmotivated L2 reader / E. Ro // Reading in a Foreign Language. – № 25. – 2013. – Р. 212‒233.

Susser B. & Robb T. EFL extensive reading instruction: Research and procedure / B. Susser & T. Robb // JALT Journal. № 12. – 1990. – Р. 161‒185.

Tanaka H., & Stapleton P. Increasing reading input in Japanese high school EFL classrooms: An empirical study exploring the efficacy of extensive reading / H. Tanaka & P. Stapleton // The Reading Matrix. – № 7. – 2007. – Р. 115‒131.

Williams R. «Top ten» principles for teaching reading / R. Williams // ELT Journal. – № 40. – 1986. – Р. 42‒45.

Yamashita J. In search of the nature of extensive reading in L2: Cognitive, affective, and pedagogical perspectives / J. Yamashita // Reading in a Foreign Language. – Volume 27. – № 1 – April, 2015. – Р. 168‒181.


Пристатейна бібліографія ГОСТ