DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134433

РОЗВИТОК ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРИНЦИПІ НАРОДНОСТІ (1905-1920 рр.)

Наталія Горбатюк

Анотація


У статті висвітлено проблему розвитку ідеї національного виховання на принципі народності у період 1905‒1920 рр. Встановлено, що генераторами ідеї народності у вихованні були С. Русова, Я. Чепіга та ін. Розкрито, що розвиваючи ідеї національної школи з рідною мовою навчання, педагоги створили науково-теоретичну базу для її розбудови, а також збагатили нею вітчизняну педагогічну науку, зокрема теорію виховання. Доведено, що ядром ідеї національного виховання є принцип народності, який необхідно впроваджувати через рідну мову, рідну історію, фольклор, казки та ін., що є актуальним на даний час.

Ключові слова


національна ідея; національне виховання; народність; принцип; український народ; рідна мова; вчитель; фольклор

Повний текст:

PDF

Посилання


Верходуб О. На крилах рідної пісні / О. Верходуб // Світло. – 1913. – № 4. – С. 6‒12.

Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання / Омелян Вишневський // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – С. 78‒122.

Григор’єв-Наш Історія України в народних думах та піснях / Григор’єв-Наш. – К. : Веселка, 1993. – 271 с.

Замашкіна О. Д. Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини ХХ ст. / О. Д. Замашкіна // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 140‒150.

Нарада в справі організації Народної Освіти на Україні 15‒20 грудня 1917 р. // Вільна українська школа. – 1918. – № 5‒6. – С. 53‒66.

Наш Гр. Про навчання дітей рідної історії / Гр. Наш // Світло. – 1911. – № 7. – С. 36‒41.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія / Соломія Павличко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Русова С. В оборону казки / С. Русова // Світло. – 1913. – № 7. – С. 3‒8.

Русова С. З з’їзду учителів / С. Русова // Світло. – 1914. – № 5. – С. 6‒19.

Сірополко С. Історія Освіти в Україні: монографія / Степан Сірополко. – К. : Наукова думка, 2001. – 912 с.

Стельмахович М. Концепція реформування педагогічної науки в Українській Державі / Михайло Стельмахович // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – С. 23‒148.

Субтельний О. Україна: історія / Орест Субтельний; [пер. з англ. Ю. І. Шевчука]. – К. : Либідь, 1991. – 512 с.

Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в України: кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська // Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: А.П.Н., 2003. – С. 47‒66.

Чепіга Я. Проект української школи (3-й, 4-й, 5-й і 6-й рік навчання) / Я. Чепіга // Світло. – 1913. – № 4. – С. 12‒29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ