DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134441

ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Ірина Єланцева

Анотація


У статті аналізуються історичні передумови започаткування соціально-педагогічних служб для дітей в Україні. Для цього використано такі методи, як: систематизація й класифікація друкованих джерел із досліджуваної проблеми; аналіз нормативних документів, законодавчих актів. У процесі наукового пошуку встановлено, що започаткуванню соціально-педагогічних служб в Україні сприяли: спеціальні закони; різноманітна за змістом і формами благодійницька діяльність; теоретичні розробки вітчизняних педагогів; організація мережі навчально-виховних закладів для дітей.

Ключові слова


становлення; служба; розвиток; соціально-педагогічна діяльність; дитяче населення; витоки; благодійність; соціальна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Донік О. М. Благодійність в Україні у XIX–XX ст.: ретроспективний аналіз / О. М. Донік // На шляху до довіри у суспільстві: доброчинність в українській громаді: матеріали конф., К., 2005.

ДьячковС. Л. Благотворительные общественные организации российской провинции во второй половине XIX начале XX ст.: опыт изучения: дис. ... канд. ист. наук: 17.00.02. / С. Л. Дьячков – Ставрополь, 2005., 278 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфериюю. – Київ, Сімферополь, 2013, С. 7.

Зенько Н. Н. Социальная педагогика : тексты лекций по дисциплине «Введение в профессию». / Н. Н. Зенько. – Електронний ресурс. URL: http://repo.gsu.by/handle/123456789/4432. Дата звернення 21.08.2017.

Кубіцький С. О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах / С. О. Кубіцький. – К., 2015, 300 с.

Поліщук В. А., Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. / В. А. Поліщук, О. І. Янкович – Тернопіль, 2009.

Семгіна Т. В. Порівняльна соціальна політика / Т. В. Семгіна – К., 2005.

Соціальна робота в Україні: перші кроки. – К.: Видавничий дім «КМ Аcademia», 2000.

Стаємо батьками: Посібник з питань забезпечення прав дітей. – К., 2008.

Штефан Л. А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.): Монографія. / Л. А. Штефан – Х.: ХДПУ імені Г. C. Сковороди, 2002 – 264 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ