DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134459

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ – ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Володимир Кузь

Анотація


У запропонованій статті осмислюємо історію розвитку освіти, її філософію, аргументуємо актуальність становлення сучасної Нової української школи та окреслюємо її розвиток. В Концепції Нової української школи особлива увага приділяється дошкіллю, початковій школі, що є першим кроком запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес. Центральне місце у системі освіти належить середній школі. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Ключові слова


освіта; філософія освіти; дидактика; класно-урочна система; творчий учитель; школа майбутнього

Повний текст:

PDF

Посилання


Коменский Я. А. Велика дидактика / Вибрані педагогічні твори Т. Т. – К. : Рад. Школа, ̶ 1940. – 248 с.

Коменский Я. А. Антология гуманной педагогики (Составитель, автор предисловия И. Д. Чечель). – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 224 с.

Кочубей Т. Д. Філософія дитинствам у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та сучасна філософія освіти: до постановки проблеми / Вісник наукової лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» Вип. І. – К.: Товариство «Знання» України. – 1999. – с. 32‒39 с.

Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Переклала з англ. Ганна Лелів. – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.

Кремень В. Г., Ільїн В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання / Філософія освіти. Хрестоматія. – с. 469‒473. К.: ун ім. Б. Грінченка, 2014. – с. 469–473 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі В. Г. Кремень ̶ 2-е вид. – К. : Т-во «Знання» України, 2011. – 520 с.

Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: Навч. посібник – К.: Центр «Магістр», 1996. – 256 с.

Огнев’юк В. Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти / Філософія освіти. Хрестоматія. – К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2014, ‒ с. 465‒468.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К. : Абрис, 1997. – 468.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К. : А. П. Н., 2003. – 68 с.

Нова українська школа/Освіта України, 10 квітня 2017 р. – с. 5.

Конкурс розпочався / Освіта України, 24 квітня 2017 р. – с. 7.

Філософія освіти: Хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Укладачі В. Огневʼюк та О. Кузьменко. – К.: університет ім. Б. Грінченка, 2014. – 508 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ