DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134700

ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ КОНЦЕПЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛЬЩІ

Божена Мажец

Анотація


У статті представлено авторський підхід щодо впливу педагогічної ради на створення та реалізацію індивідуальної концепції роботи дошкільного навчального закладу. Проаналізовано наявні в цій галузі дослідження, а також представлено власні результати. Вони свідчать про суттєвий вплив педагогічної ради на розвиток вихованців дошкільних навчальних закладів, який здійснюється через відповідно розроблену та належно реалізовану концепцію роботи.

Ключові слова


концепція; партнерство; розвиток дитини; емоційно-суспільна сфера; розумова сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Grzeszkiewicz B. Wychowanie przedszkolne w reformie edukacji / B. Grzeszkiewicz // W służbie dziecku. Społeczna troska o dziecko w XX wieku, t. III / red. ks. J. Wilk SDB. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003. – S. 635–647.

Herman D. Jakość pracy przedszkola i jego rola w intensyfikacji oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i korekcyjnych / D. Herman // Nauczyciel i Szkoła. – 2012. – № 2 (52) Wkładka nr 4. – S. 67–74.

http://www.seo2.npseo.pl/seo_stats_quality Data dostępu: 29.06.2016 r.

Mike M. Jak wspólnie diagnozować sytuację szkoły / M. Mike. – Warszawa: Wydawnictwo CODN, 2001. – 32 s.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ