DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134701

ІНДУСТРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ

Олена Матвійчук-Юдіна

Анотація


У статті розглянуто сучасні підходи до формування компетентностей бакалаврів спеціальності «Кібербезпека» в Україні. Проаналізовано розбіжності у тлумаченні понять «фахова» або «спеціальна» компетентности бакалаврів спеціальності «Кібербезпека». У статті визначено основні чинники формування компетентностей бакалаврів спеціальності «Кібербезпека». Розкрито особливості основного підходу формування професійних або фахових компетентностей бакалаврів спеціальності «Кібербезпека» за індустріальною моделлю США.

Ключові слова


індустріальна модель; компетентності; фахівці кібербезпеки; професійний стандарт

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1152 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2013 року №584, [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1457-15.

Cyber security Competency Model, – 2017, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.careeronestop.org/competencymodel/ competency-models/cybersecurity.aspx

Industry models [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/competency-models/pyramid-home.aspx

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України», уведеного в дію Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/962016-19836

National Initiative for Cybersecurity Education’s (NICE) National Cybersecurity Workforce Framework), [Електроннийресурс] – Режим доступу: https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice

Cybersecurity Industry Model USA – 2014, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://niccs.us-cert.gov/research/draft -national-cybersecurity-workforce-framework-version-20

Glossary of common Сyber security terms [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://niccs.us-cert.gov/glossary

Cyber Competitions [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://niccs.us-cert.gov/formal-education/cyber-competitions

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 №3, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sau.kiev.ua/ docs/20161220/recomendations.doc

Information Systems Audit and Control Association (ISACA), [Електроннийресурс] – Режим доступу: https://www.isaca.org/ pages/default.aspx


Пристатейна бібліографія ГОСТ