DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134707

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Юлія Носенко

Анотація


У статті представлено аналіз зарубіжного досвіду використання хмарних технологій в інклюзивній освіті, організації навчання дітей з особливими потребами. Приклади таких країн як Великобританія (Північна Ірландія, Шотландія), Канада, Малайзія, США показує, що характеристики хмарних обчислень дозволяють акумулювати, зберігати, обмінюватися та спільно працювати з різноманітними дидактичними матеріалами у прийнятному форматі, що дозволяє дітям з особливими потребами долати бар’єри на шляху до навчання, демонструвати освітні досягнення в можливий їм спосіб, бути успішними.

Ключові слова


хмарні технології; інклюзивна освіта; інклюзивне навчання; освітнє середовище; відкритість; доступність; діти з особливими освітніми потребами; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / Биков В. Ю. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Запорожченко Ю.Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти / Запорожченко Ю.Г. // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – № 15. – С. 138–145.

Носенко Ю. Г. Деякі аспекти зарубіжного досвіду використання хмарних технологій у навчанні дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Носенко Ю.Г. // Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, – Київ : ІІТЗН НАПН України, березень, 2015. – С. 126–129. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/165919/

Носенко Ю. Г. Зарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освіті / Носенко Ю. Г., Матюх Ж. В. // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – № 4 (84). – 2015. – С. 95–102.

American Recovery and Reinvestment Act [Electronic resource]. – Access mode: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf

Annual Report to Congress on the Implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, selected years, 1992 through 2007 [Electronic resource]. – Access mode: http://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_052.asp

Cloud Helps At-Risk, Special Needs Students [Electronic resource]. – Access mode: http://www.govtech.com/education/Cloud-Helps-At-Risk-Special-Needs-Students.html

Digital Canada 150 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/vwapj/DC150-EN.pdf/$FILE/DC150-EN.pdf

Digital Canada 150 2.0. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/eng/Home

Educational Services of America Wins International Innovation Award from Citrix [Electronic resource]. – Access mode: http://www.prnewswire.com/ news-releases/educational-services-of-america-wins-international-innovation-award-from-citrix-151024215.html

Information and Communication Technology (ICT) for Inclusion: United Kingdom (Northern Ireland) [Electronic resource]. – Access mode: https://www.european-agency.org/sites/default/files/UK-Northern-Ireland.pdf

Information and Communication Technology (ICT) in Special Needs Education (SNE) [Electronic resource]. – Denmark : European Agency for Development in Special Needs Education, 2001. – 39 p. – Access mode: https://www.european-agency.org/sites/default/files/information-and-communication-technology-ict-in-special-needs-education-sne_ict_sne_ en.pdf

Kamarulzaman A. Potential for Providing Augmented Reality Elements in Special Education via Cloud Computing / Kamarulzaman Ab Aziza, Nor Azlina Ab Aziz, Anuar Mohd Yusof, Avijit Paul // Procedia Engineering. – Vol. 41. – 2012. – P. 333-339. – Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025672/pdf?md5=58a5f3b666e966db1d35682b119d1bb1&pid=1-s2.0-S1877705812025672-main.pdf

Prevalence of Autism Spectrum Disorders, 14 Sites, United States, 2008 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/ mmwrhtml/ss6103a1.htm?s_cid=ss6103a1_e

Strategic framework – Education & Training 2020 [Electronic resource]. – Access mode:http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en

The force is with Glow as virtual help links up schools [Electronic resource]. – Access mode: http://www.scotsman.com/lifestyle/the-force-is-with-glow-as-virtual-help-links-up-schools-1-828684

The Individuals with Disabilities Education Act [Electronic resource]. – Access mode: http://idea.ed.gov/]

The new Education Network for Northern Ireland’s Schools [Electronic resource]. – Access mode: http://www.c2kni.org.uk/news/nENniLeader.html

Treviranus J. Leveraging Inclusion and Diversity as Canada’s Digital Advantage [Electronic resource] / Jutta Treviranus, Kevin Stolarick, Mark Denstedt, Catherine Fichten and Jennison Ascunsion. – Access mode: https://idrc.ocad.ca/index.php/resources/idrc-online/49-articles-and-papers/453-leveraging-inclusion#Helpfu2lTechTrends


Пристатейна бібліографія ГОСТ