DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134815

ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ І ГРОМАДИ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Вікторія Бобошко

Анотація


Стаття присвячена висвітленню особливостей інтеграції сім’ї, школи і громади в державній політиці Великої Британії та їхньої участі в управлінні шкільною освітою. Простежено історичний розвиток становлення цієї участі, розглянуто основні форми її реалізації, традиції взаємодії батьків, учителів, представників громадських організації та місцевих органів управління та представлено їхні сутнісні характеристики для адекватного використання у національній системі виховання

Ключові слова


Велика Британія; батьки; вчителі; місцеві органи управління; громадськість; взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Epstein J. Partnering with families and communities / J. L. Epstein, K. C. Salinas // Educational leadership. – Alexandria. – 2004. – Vol. 61. – № 8. – P. 12–18.

McLean M. Comparative Perspectives in Curriculum Concepts and Structures / M. McLean // Proceedings of the Soviet-English Symposium on National Curriculum. – Moscow, 1991. – Р. 46–59.

Musgrave P. W. The school and organization / P. W. Musgrave. – New-York, 1968. – 207 р.

Parsons T. The Social System / Т. Parsons. – Glencor III, 1957. – 314 р.

School prospectus and publishing school information on the internet. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/parents/keepinginformed/a00208536/school-prospectus.

The School Information (England) (Amendment) Regulation 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1124/made.

Winkler Donald R. Strengthening Accountability in Public Education [Електронний ресурс] / Donald R. Winkler. – Режим доступу : http://www.equip123.net/docs/e2-AcctPublicEd_PolicyBrief.pdf.

Беспалова О. И. Взаимосвязь педагогических традиций и инноваций в условиях модернизации системы управления школьным образованием в Англии / Ольга Ивановна Беспалова // Вестник ТГПУ. – 2009. – № 17. – С. 114–117.

Вальдман И. А. Практика организации информационного взаимодействия школы и общества в ряде стран мира [Електронний ресурс] / И. А. Вальдман // Управление образованием: теория и практика. – 2013. – № 3. – Режим доступу : http://www.iujraj.ru/images/journal/13_3/Valdman.pdf.

Для британских школ родители важнее Министерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://focus.ua/society/324658

Кожурова О. Социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания: результаты и эффекты / О. Кожурова // Воспитательная работа в школе. – 2009. – № 6. – С. 21–25.

Развитие образования: опыт реформ и оценки прогресса школы / созд.: Беркалиев Т. Н., Заир-Бек Е. С., Тряпицина А. П. – СПб. : Каро Классификация, 2007. – 144 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ