№ 1 (2018)

Зміст

Статті

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віталій Ачкан, Тетяна Годованюк 7-17
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ І ГРОМАДИ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ PDF
Вікторія Бобошко 18-26
РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ ПРОГРАМ ЮНЕСКО ЩОДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ PDF
Анна Боярська-Хоменко 27-36
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Браславська 37-45
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ З КНР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Бянь Лулу 46-53
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ PDF
Сергій Галецький, Тетяна Галецька 54-62
НАРОДНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Я. ЧЕПІГИ PDF
Наталія Горбатюк 63-71
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ANSYS В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ PDF
Михайло Дудик 72-80
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ PDF
Надежда Ивлева 81-89
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Людмила Іщенко 90-98
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Сергій Карасєвич, Марина Карасєвич 99-108
МЕСТО И РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Шолпан Карбаева, Альбина Бейкитова 109-117
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Наталія Коломієць 118-129
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В РУСЛІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга Комар, Олег Комар 130-139
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ ТАБІР ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ «ДІЯ» – ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Кравченко 140-150
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО АСПЕКТУ ЗНАНЬ ПРО РЕЛІГІЇ ТА ЇХНЬОГО ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СУЧАСНИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ PDF
Інна Лаухіна, Ольга Побережник, Таміла Філіппович 151-159
ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СВІДОМОГО НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ PDF
Юлія Лимарєва, Максим Кекін 160-169
ФЕНОМЕН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Лісова 170-182
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Камілла Магрламова 183-189
ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ ТА ЙОГО ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ PDF
Валерій Миколайко, Ірина Миколайко 190-198
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
Тамара Миронюк 199-206
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Катерина Осадча 207-214
ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ PDF
Наталія Осадчук 215-224
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ В УМОВАХ ТАБІРНОГО ЛІТА PDF
Ірина Резніченко 225-232
ПОЧАТКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Ірина Розман 233-243
РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДИЗАЙН МОДИ PDF
Катерина Рябчикова 244-251
НЕСПЕЦІАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ ВИМІР PDF
Вікторія Цибульська 252-259