DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134828

НАРОДНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Я. ЧЕПІГИ

Наталія Горбатюк

Анотація


У статті висвітлено принцип народності у вихованні в педагогічному доробку Я. Чепіги. Розкрито, що, розвиваючи ідеї нової школи з рідною мовою навчання, педагог створив науково-теоретичну базу для її розбудови, а також збагатив нею вітчизняну педагогічну науку, зокрема теорію виховання. Встановлено, що трибуною висвітлення ідеї народності у вихованні на національному ґрунті виступав часопис «Світло», на шпальтах якого був опублікований проект нової школи, автором якого був Я. Чепіга, який відповідатиме одному з головних принципів організацій освіти – принципу народності, котрий забезпечить постійну опору на народну культуру, національну спрямованість виховання, усвідомлення приналежності до свого народу, відповідальності за його минуле і майбутнє. Доведено, що народність, як принцип виховання у спадщині Я. Чепіги, має велике значення і для сучасної школи, першочерговим завданням якої є формування творчої мислячої особистості, здатної самостійно оволодівати знаннями та застосовувати їх у професійній діяльності.

Ключові слова


національна ідея; національне виховання; проект «Нова школа»; народність; принцип; український народ; рідна мова; вчитель

Повний текст:

PDF

Посилання


Замашкіна О. Д. Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини ХХ ст. / О. Д. Замашкіна // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. –

С. 140–150.

Зеленкевич Я. Ґрунтовні принципи нормальної школи / Я. Зеленкевич // Світло. – 1911. – Кн. 1. – С. 3–7.

Зеленкевич Я. Ф. Російська школа на Україні / Я. Ф. Зеленкевич // Учитель. – 1913. – 20 вересня. – С. 14–16.

Зеленкевич Я. Ф. Російська школа на Україні / Я. Ф. Зеленкевич // Учитель. – 1913. – 20 падолиста. – С. 77–81.

Чепіга Я. (Зеленкевич Я.) Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : зб. психо-пед. ст. / Ян Чепіга. – К. : Друкарня першої Київської Артілі Друкарської справи трьох свят, б/р. – Кн. I. – 160 с.

Чепіга Я. Вільна школа / Ян Чепіга. – К., 1918. – 72 с.

Чепіга Я. До трудової вільної школи / Я. Чепіга // Вільна українська школа. – 1918–1919. – № 8–9. – С. 81–85.

Чепіга Я. Народний учитель і національне питання / Я. Чепіга // Світло. – 1912. – № 1. – С. 15–25.

Чепіга Я. Національність і національна школа / Я. Чепіга // Світло. – 1910. – № 9. – С. 16–29.

Чепіга Я. Проект української школи / Я. Чепіга // Світло. – 1913. – № 2. – С. 31–41.

Чепіга Я. Проект української школи (3-й, 4-й, 5-й і 6-й рік навчання) / Я. Чепіга // Світло. – 1913. – № 4. – С. 12–29.

Чепіга Я. Самовиховання вчителя / Я. Чепіга // Світло. – 1913. – № 8. – С. 9–18.

Чепіга Я. Самовиховання вчителя / Я. Чепіга // Світло. – 1913. – № 9. – С. 6–13.

Чепіга Я. Украинскій учитель и материнскій языкъ въ начальной школѣ / Я. Чепіга // Украинская жизнь. – 1913. – № 9. – С. 34–39.

Чепіга Я. Уява і мислительна та творча діяльність дитини / Я. Чепіга // Світло. – 1914. – № 9. – С. 13–47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ