DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134893

МЕСТО И РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шолпан Карбаева, Альбина Бейкитова

Анотація


Стаття присвячена місцю і ролі дослідницької діяльності як компонента в структурі географічної освіти. У статті розглядаються методологічні та організаційно-змістовні проблеми дослідницького підходу в освіті та створення педагогічних умов для організації дослідницької діяльності учнів. Мета статті – виявлення ролі і значення дослідницької діяльності в структурі і змісті географічної освіти. Приділено особливу увагу науковим можливостям і підготовленості викладача. Проаналізовано дослідне вміння, що забезпечує готовність учнів до творчої роботи.


Ключові слова


освіта; особистісно-орієнтований підхід; дослідницька діяльність; дослідницька робота; освітній процес; дослідне вміння; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепция развития исследовательской деятельности учащихся / Алексеев А. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. // Исследовательская работа школьников. – № 1. – 2002. – С. 24–34.

Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 128 с.

Государственный общеобязательный стандарт среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования) : Постановление Правительства РК от 23 августа 2012. № 1080 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://online.zakon.kz/

document/?doc_id=31248110

Григорьян И. С. Исследовательская работа учащихся в лицее / И. С. Григорьян // Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве : сб. ст. / под общей ред. А. С. Обухова. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 378 с.

Ерохина Н. Н. Совершенствование географической подготовки сельских школьников через организацию исследовательской деятельности / Н. Н. Ерохина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. Н. Герцена. – 2007. – № 17(43). – С. 28–37.

Загвязинский В. И. Теория обучения в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2006. – 160 с.

Леонтович А. В. Исследовательская деятельность учащихся : сб. ст. / А. В. Леонтович. – М. : МГДД(Ю)Т, 2002. – 278 с.

Обухов А. С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: Что и как развивать? / А. С. Обухов // Исследовательская работа школьников. – № 4. – 2003. – С. 18–23.

Савенков А. И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников : методическое пособие для школьных психологов / А. И. Савенков. – М. : Генезис, 2005. – 203 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ