DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134906

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО АСПЕКТУ ЗНАНЬ ПРО РЕЛІГІЇ ТА ЇХНЬОГО ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СУЧАСНИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ

Інна Лаухіна, Ольга Побережник, Таміла Філіппович

Анотація


У статті йдеться про можливості запровадження у зміст національної шкільної освіти Франції знань про релігії, розглядається проблема поєднання світських принципів сучасної освіти та реалізації релігієзнавчого компонента (блоків знань про релігію) до навчальних програм французької загальноосвітньої школи, виокремлено основні методичні підходи до впровадження релігієзнавчих знань, які є найбільш оптимальними при викладанні школярам знань про релігію, проаналізовано зміст релігієзнавчого компонента в державних шкільних програмах початкової та середньої школи (колежі та ліцеї) Франції.

Аналіз змісту початкової освіти у Франції показав, що релігієзнавчі знання застосовуються в них незначною мірою і здебільшого імпліцитно. Так, на уроках французької мови і літератури навчальний матеріал відповідного змісту використовується для того, щоб полегшити учням засвоєння певних висловів, які стосуються релігії.

Визначено, що у французьких колежах та ліцеях надається перевага основним методичним прийомам, які є найбільш оптимальними при викладанні школярам знань про релігію. Блоки знань релігієзнавчого змісту містяться в навчальних програмах з історії мистецтва, історії, географії, філософії, французької мови і літератури. Їх розміщено концентрично, з поступальним нарощенням складності, з урахуванням міжпредметних 

зв’язків і крос дисциплінарної взаємодоповнюваності. Автори навчальних програм рекомендують учителям під час викладання відповідних рубрик і тем програми використовувати історичні документи, мапи, твори мистецтва, а також Біблійні тексти.

Аналіз навчальних програм засвідчив, що зміст релігієзнавчих блоків знань перебуває на експериментальній стадії: з’являються авторські програми, деякі з них можна назвати інноваційними. Згідно з позицією багатьох французьких дослідників, запровадження релігієзнавчого компонента в навчальні програми носить обмежений характер, невирішеними залишаються питання щодо порівняльної методики вивчення релігій.


Ключові слова


блоки знань про релігію; релігієзнавчий компонент; зміст навчальних дисциплін загальноосвітніх середніх шкіл; основні методичні підходи реалізації знань про релігії

Повний текст:

PDF

Посилання


Український педагогічний словник / [укл. С. У. Гончаренко]. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Audigier Françoise. L’éducation civique dans l’école française [Electronic resource] / Françoise Audigier. – URL : http://www.eduscol.education.fr/

DO126/religion_modernite.pdf.

Borne Dominique. Enseigner la dimention historique des religions à l’école laїque / Dominique Borne // Cahiers pédagogiques. – Avril, 1994. – № 323. – P. 32–33.

Gaudin Philippe. Enseignement de la philosophie en terminal et fait religieux / Philippe Gaudin. – IESR – Institut européen en sciences des religions, mis à jour le: 29/05/2007 [Electronic resource]. – URL : http://www.iesr. ephe.sorbonne.fr/index3764.html.

Joncheray Jean, Nouailhat René. Enseigner les religions au collège et au lycée. 24 séquences pédagogiques / Joncheray Jean, Nouailhat René. – Paris: Les Éditions de l’Atelier – 1999. – 195 p.

Kerchove Anna van den. Cinq remarques préalables (Nouveau programme d’histoire de sixième (rentrée 2009) [Electronic resource] / Anna van den Kerchove. – IESR, mis à jour le: 20/02/2009. – URL : http://www.iesr. ephe.sorbonne.fr/index5551.html.

Laithier Stéphanie. Le fait religieux dans des nouveaux programmes (Histoire-Geographie-Education Civique) de lycée professionnel / Stéphanie Laithier. – IESR – Institut européen en sciences des religions, mis à jour le: 20/02/2009. – URL : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/

index5551.html. – Назва з екрана.

L’Huillier Marie-Claude. Des Dieux, des hommes et de la société. Enseigner les religions de l’Antiquité en sixième / Marie-Claude L’Huillier, Pierre Leveque // Cahiers pédagogiques. – Avril, 1994. – № 323. – P. 38–39.

Martini Evelyne. Enseignement de Lettre et fait religieux, IESR – Institut européen en sciences des religions / Evelyne Martini. – 17/02/2009. – URL : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index5495.html. – Назва з екрана.

Nouailhat René. Le fait religieux dans l’enseignement / René Nouailhat. – Chemins de formation, Magnard, 2002. – 128 p.

Nouveau programme d’histoire de sixième (rentrée 2009), IESR. – 20/02/2009. – URL : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index5551.html.

Qu’apprend-on au collège? Cahier des exigences pour le collégien. Ministère de l’éducation nationale. Conseil national des programmes. – Paris : CNDP/XO Editions, 2002. – 180 p.

Serres Michel. Pourquoi et comment / Michel Serres. – Le Monde de l’éducation. – 1990. – № 270. – P. 7.

Willaime J.-P. Identité religieuse en Europe / Jean-Paul Willaime, Hervieu-Leger Daniel, Davide Grace. – Paris : La Découverte 1996. – P. 153–171.

Zarhartchouk Jean-Michel. Vous entrez dans la cathédrale...et dans la mosquée / Jean-Michel Zarhartchouk // Cahiers pédagogiques. – № 323. – Avril, 1994. – P. 45–46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ