ФЕНОМЕН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Лісова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134908

Ключові слова:

управління, механізм, місцеве самоврядування, феномен, малі міста, відділ освіти, довіра

Анотація

У статті звернено увагу на трансформаційні процеси, які відбуваються в системі загальної середньої освіти й управлінні нею та детермінують характер зміни цілей, завдань, функцій і самої форми управління. Подано аналіз досліджень, у яких вчені розглядають механізми управління системою освіти, зокрема наголошують на пріоритетному значенні механізмів державно-громадського управління загальною середньою освітою. Розглянуто механізми державно-громадського управління та місцевого самоврядування відділу освіти, функції якого здійснюються в різних умовах малих міст України (міст обласного та районного значення, міських ОТГ), подано термінологічний аналіз частоти звернень користувачів мережі Інтернет до основних понять обраної теми; розглянуто феномен державно-громадського управління розвитком загальної середньої освіти.

Біографія автора

Наталія Лісова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних  працівників», м. Черкаси

Посилання

Бакуменко В. Д. Державне управління і державно-управлінські рішення: вступ до досліджень / В. Д. Бакуменко // Вісник УАДУ. – 1999. – № 4. – С. 68–79.

Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного дослідження / А. Бова // Економічний часопис – ХХІ. – 2003. – № 5. – С. 46–50.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Грабовський В. А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні : дис. … канд. наук. / В. А. Грабовський. – К., 2006. – 233 с.

Дейч М. Є. Становлення та розвиток багаторівневої соціальної відповідальності: управлінський аспект : монографія / М. Є. Дейч ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2014. – 352 с.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / відп. ред. Н. Р. Нижник ; кол. авт.: В. Б. Авер’янов, І. А. Грицяк, С. Д. Дубенко [та ін.]. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.

Калініна Л. М. Управління новою українською школою / Л. М. Калініна // Директор школи. – 2017. – № 1–2(793–794), січень. – С. 12–21.

Конт О. Загальний огляд позитивізму / О. Конт ; пер. з фр. І. А. Шапіро ; під ред. Е. Л. Радлова. – 2-е вид-во. – М. : ЛИБРОКОМ, 2011.

Корженко В. В. Категорії «державний механізм управління» та «механізм державного управління»: порівняльний аналіз / В. В. Корженко, Т. М. Лозинська // Теорія та практика державного управління : зб. наук пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 2(21). – С. 16–24.

Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. / Л. І. Паращенко. – К., 2012. – 449 c.

Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … д-ра пед. наук / О. В. Пастовенський. – Київ, 2015. – 438 с.

Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. – Львів : НАДУ, 2012. – 456 с.

Рогова В. Б. Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти [Електронний ресурс] / В. Б. Рогова. – Режим доступу до журн. : http://www.narodnaоsvita.

kiev.ua/vupysku/3/ statti/3rogova/ rogova.htm.

Савченко І. Д. Довіра як міждисциплінарне поняття / І. Д. Савченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 18.

Франчук Т. Й. Цілісний освітній простір: педагогічні основи його формування : монографія / Т. Й. Франчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 244 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті