DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134922

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ В УМОВАХ ТАБІРНОГО ЛІТА

Ірина Резніченко

Анотація


У статті розглядаються етапи формування професійної компетенції студентів педагогічних університетів як організаторів дитячого відпочинку в умовах табірного літа. Охарактеризовано основну мету та завдання виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі; розглянуто діяльність студента-практиканта – організатора колективно-творчих справ, конкурсів, які здійснюються на основі самодіяльності, ініціативи, творчого задуму майбутнього фахівця; розкрито можливість і значення курсу «Методика виховної роботи в таборі», практики для ефективної виховної діяльності вожатого в таборі, для формування основних груп компетентностей майбутніх вчителів.

Ключові слова


літній оздоровчий табір; Школа вожатого; літня виховна педагогічна практика; професійна компетенція; педагоги-організатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова Т. В. Оздоровчий заклад – центр виховної роботи з дітьми влітку / Т. В. Гончарова, Н. Я. Олійник, А. П. Тараканова // Позакласний час. – 2004. – Травень. – № 9–10. – С. 29–36.

Закон «Про Національну доктрину розвитку освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Методика роботи у літньому оздоровчому таборі : навч. посіб. / [Є. І. Коваленко, А. І. Конончук, І. М. Пінчук, В. М. Солова]. – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с.

Методичні рекомендації щодо організації літнього відпочинку дітей у 2013 році // Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 15.05.2013 № 1/9-321 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/35970/

Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.

rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=422–2009–%EF


Пристатейна бібліографія ГОСТ